ПОЛІТИКИ IRZNAU

З розвитком інформаційних технологій всі політики можуть переглядатися та змінюватися.

Політика щодо колекції та даних

Політика щодо змісту

Політика щодо форматів

Формати, що рекомендуються для застосуванні, при розміщенні матеріалів

Ресурс

Назва формату

Тип файлу

Текст

Adobe Portable Document Format, Microsoft Word Document

рdf (доступний для копіювання), doc, docx

Презентація

Microsoft PowerPoint

ppt, pptx

Таблиці

Microsoft Excel

xls, xlsx

Зображення

JPEG (Joint Photographic Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format)

jpg, jpeg, gif

Аудіо

WAV (Waveform Audio Format), MP3

wav, mp3

Відео

MPEG (Moving Picture Experts Group)

mpeg, mpg, mpe

Політика щодо метаданих

Поля метаданих обов’язкові для заповнення

Поле

Заповнює депозитор/ автоматично DSpace

Повторюване/ неповторюване

Текст вноситься вручну/ контролюється списками

Назва

Депозитор

Повторюване (для іншого варіанту назви)

Вноситься

Тип ресурсу

Депозитор

Повторюване

Контролюється

Формат ресурсу

DSpace

Повторюване (якщо до одного ресурсу включено декілька файлів)

Контролюється

Розмір ресурсу

DSpace

Повторюване (якщо до одного ресурсу включено декілька файлів)

Контролюється

Дата публікації / розповсюдження

Депозитор

Не повторюване

Контролюється

Предмет (ключові слова)

Депозитор

Повторюване

Вноситься

Постійний URL

DSpace

Не повторюване

Контролюється

Поля метаданих факультативні для заповнення

Поле метаданих

Рекомендації для застосування

Повторюване/не повторюване поле

Текст вноситься вручну/ контролюється списками

Автор

Для ресурсів, що мають автора/ів

Повторюване

Вноситься

Основна мова ресурсу

Для всіх текстових ресурсів

Не повторюване

Контролюється

Анотація укр.мовою

Для всіх ресурсів

Не повторюване

Вноситься

Анотація рос.мовою

Для всіх ресурсів

Не повторюване

Вноситься

Анотація англ.мовою

Для всіх ресурсів

Не повторюване

Вноситься

Редактор

Для всіх ресурсів, що мають редактора

Повторюване

Вноситься

Науковий керівник

Для всіх ресурсів, що мають наукового керівника

Неповторюване

Вноситься

Інші особи

Для всіх ресурсів, що мають відповідальними за зміст осіб, інших ніж автори, редактори, наукові керівники.

Повторюване

Вноситься

Публікаційний статус

Для всіх ресурсів, опублікованих раніше, в процесі публікації чи публікується вперше в IRZNAU

Не повторюване

Контролюється

Рецензований

Для всіх ресурсів, опублікованих раніше чи в процесі публікації

Не повторюване

Контролюється

Посилання

Для раніше опублікованих ресурсів

Не повторюване

Вноситься

Видавець

Для раніше опублікованих чи розповсюджених ресурсів

Не повторюване

Вноситься

Серії та номери звіту

Для серійних ресурсів (наприклад, серій робочих матеріалів)

Повторюване

Вноситься

Ідентифікатори

Для ресурсів з ідентифікаторами такими, як ISBN чи DOI, для опублікованих версій ресурсу

Повторюване

Контролюється

Спонсор

Для ресурсів, що базуються на роботі, що спонсується чи підтримується організацією чи агенцією поза університетом.

Повторюване

Вноситься

Політика щодо розміщення, депозиторів, якості та авторського права

Політика щодо відкликання матеріалів