DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >

Browsing by Author Романишин, О. Ю.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Biomass standardization as a bace for its sufficient useGolubenko, A.; Голубенко, А. А.; Tsyvenkova, N.; Цивенкова, Н. М.; Mulyar, O.; Муляр, О. Д.; Муляр, А. Д.; Romanushun, O.; Романишин, О. Ю.; Романишин, А. Ю.
2016Исследование технических параметров системы очистки генераторного газаЦивенкова, Н. М.; Tsyvenkova, N.; Голубенко, А. А.; Golubenko, A.; Муляр, А. Д.; Mulyar, A.; Муляр, О. Д.; Лось, Л. В.; Los, L.; Романишин, А. Ю.; Romanyshyn, O.; Романишин, О. Ю.
2005Машинознавчі критерії складально- та ремонтопридатності, уніфікації та функціональної насиченості (аналітичний огляд)Романишин, О. Ю.; Романишин, А. Ю.; Romanyshyn, O.; Грижбовський, Є. С.; Грижбовский, Е. С.; Hryzhbovskyi, Ye.
2004Модельні дослідження впливу параметрів ґрунтообробних робочих органів на якість їх роботиКухарець, С. М.; Kukharets, S.; Кухарец, С. Н.; Шелудченко, Б. А.; Sheludchenko, B.; Білецький, В. Р.; Biletskyi, V.; Белецкий, В. Р.; Романишин, О. Ю.; Romanishyn, O.; Романишин, А. Ю.; Бушма, С. В.; Bushma, S.; Дідківський, М. П.; Didkivskyi, M.; Дидковский, М. П.; Шубенко, В. О.; Shubenko, V.; Шубенко, В. А.
2012Неравновесность термодинамики диска культиватора в средеСлободян, С. М.; Slobodyan, S.; Романишина, С. А.; Romanishina, S.; Романишин, А. Ю.; Romanishin, A.; Романишин, О. Ю.; Стецюк, В. И.; Stetsyuk, V.; Стецюк, В. І.
2007Обґрунтування використання гідропривода активних робочих органів сільськогосподарських машин при вирощуванні та збиранні картопліРоманишин, О. Ю.; Romanishin, A.; Романишин, А. Ю.; Заєць, М. Л.; Zaets, M.; Заец, М. Л.; Климчук, А. М.; Klymchuk, A.; Климчук, А. Н.
2008Основи землеробстваСмаглій, О. Ф.; Смаглий, О. Ф.; Smaglij, О.; Рибак, М. Ф.; Рыбак, Н. Ф.; Rybak, M.; Данкевич, Є. М.; Данкевич, Э. М.; Dankevich, Je.; Ворона, Л. І.; Ворона, Л. И.; Vorona, L.; Радько, В. Г.; Rad`ko, V.; Дема, В. М.; Dema, V.; Шудренко, І. В.; Шудренко, И. В.; Shudrenko, I.; Талько, С. М.; Tal`ko, S.; Кривіч, Н. Я.; Кривич, Н. Я.; Krivich, N.; Журавель, С. В.; Zhuravel, S.; Трембіцький, В. А.; Трембицкий, В. А.; Trembisc`kyj, V.; Дереча, О. А.; Derecha, O.; Радько, В. Г.; Radko, V.; Тимощук, Т. М.; Tymoschuk, T.; Рябчук, П. О.; Ryabchuk, P.; Гудзь, В. П.; Gudz, V.; Кравчук, М. М.; Kravchuk, M.; Бовсунівський, A. M.; Бовсуновський, A. M.; Bovsunivs`kyj, A.; Матвійчук, Б. В.; Матвийчук, Б. В.; Matvijchuk, B.; Храпійчук, П. П.; Храпийчук, П. П.; Hrapijchuk, P.; Романишин, О. Ю.; Romanishyn, O.; Муляр, О. Д.; Mulyar, O.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. М.; Kuharesc, S.; Дідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.; Майстер, А. А.; Majster, A.; Деребон, І. Ю.; Деребон, И. Ю.; Derebon, I.
2012Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств ПоліссяЛось, Л. В.; Los, L.; Романишин, О. Ю.; Romanushun, O.; Романишин, А. Ю.; Голубенко, А. А.; Golubenko, A.; Цивенкова, Н. М.; Tsyvenkova, N.
2009Підвищення ефективності процесів газифікації конструктивним удосконаленням камер газифікаціїРоманишин, О. Ю.; Romanushun, O.; Романишин, А. Ю.; Муляр, О. Д.; Mulyar, O.; Муляр, А. Д.; Цивенкова, Н. М.; Tsyvenkova, N.; Голубенко, А. А.; Golubenko, A.; Самилін, О. О.; Samylin, A.; Самылин, А. А.
2016Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»Іванишин, В. В.; Ivanyshyn, V.; Иванишин, В. В.; Супрович, М. П.; Suprovych, M.; Супрович, Н. П.; Замойська, К. В.; Zamoyska, K.; Замойская, Е. В.; Марущак, А. М.; Marushchak, A.; Марущак, А. Н.; Тиш, М. А.; Tysh, M.; Тыш, М. А.; Шевчук, І. І.; Shevchuk, I.; Шевчук, И. И.; Романишин, О. Ю.; Romanyshyn, O.; Романишин, А. Ю.; Цивенкова, Н. М.; Tsyvenkova, N.
10-Apr-2008Сошник для розкидного посіву зернових культурКорсак, С. Й.; Korsak, S.; Корсак, С. И.; Романишин, О. Ю.; Romanyshyn, O.; Романишин, А. Е.; Заєць, М. Л.; Zaiets, М.; Заец, М. Л.
2006Сошник для розкидного способу сівби зернових культурРоманишин, О. Ю.; Romanishyn, O.; Заєць, М. Л.; Zayets, M.
2016Стан та перспективи органічного виробництва цикоріюРоманишин, О. Ю.; Romanishyn, O.
2007Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культурСмаглій, О. Ф.; Смаглий, А. Ф.; Smagliy, O.; Дереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, O.; Рябчук, П. О.; Рябчук, П. А.; Riabchuk, P.; Матвійчук, Б. В.; Матвийчук, Б. В.; Matviychuk, B.; Гудзь, В. П.; Gudz, V.; Майстер, А. А.; Master, A.; Ратошнюк, І. Ю.; Ратошнюк, И. Ю.; Ratoshnyuk, I.; Талько, С. М.; Talko, S.; Рибак, М. Ф.; Рыбак, Н. Ф.; Rybak, M.; Шудренко, І. В.; Шудренко, И. В.; Shudrenko, I.; Дідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.; Малиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malinowski, A.; Грищак, М. В.; Грыщак, Н. В.; Grischak, M.; Деребон, І. Ю.; Деребон, И. Ю.; Derebon, I.; Положенець, В. М.; Положенец, В. М.; Polozhenets, V.; Храпійчук, П. П.; Храпийчук, П. П.; Hrapiychuk, P.; Мойсієнко, В. В.; Мойсеенко, В. В.; Moysiyenko, V.; Євтушок, І. М.; Евтушок, И. М.; Yevtushok, I.; Радько, В. Г.; Radko, V.; Дема, В. М.; Dema, V.; Зінченко, В. О.; Зинченко, В. А.; Zinchenko, V.; Ворона, Л. І.; Ворона, Л. И.; Vorona, L.; Данкевич, Є. М.; Данкевич, Е. М.; Dankevich, E.; Шабликін, В. В.; Шаблыкин, В. В.; Shablykin, V.; Стецюк, О. П.; Стецюк, А. П.; Stetsyuk, O.; Остроменський, О. Б.; Остроменский, О. Б.; Ostromenskyy, O.; Шабранський, А. С.; Шабранский, А. С.; Shabranskyy, A.; Ільїнський, Ю. М.; Ильинский, Ю. М.; Ilyinsky, Y.; Венгер, В. М.; Wenger, V.; Бовсунівський, А. М.; Бовсуновский, А. М.; Bovsunovskyy, A.; Романишин, О. Ю.; Romanishyn, O.; Іванцов, П. Д.; Иванцов, П. Д.; Ivantsov, P.; Синецький, В. Г.; Синецкий, В. Г.; Sinitsky, V.; Куян, В. Г.; Kuyan, V.
2009Фізико-механічні властивості коренеплодів цикорію – основа розробки технічних засобів збиранняМельник, С. І.; Melnyk, S.; Мельник, С. И.; Малиновський, А. С.; Malynovsky, A.; Малиновский, А. С.; Стельмах, В. М.; Stelmakh, V.; Стельмах, В. Н.; Романишин, О. Ю.; Romanyshyn, O.; Романишин, А. Ю.; Муляр, О. Д.; Mulyar, O.; Муляр, А. Д.
Showing results 1 to 15 of 15

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University