DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11181

Название: Фінансова база місцевого самоврядування в умовах євроінтеграції
Другие названия: Financial base of local self-government in the conditions of European integration
Финансовая база местного самоуправления в условиях евроинтеграции
Авторы: Патинська-Попета, М. М.
Patynska-Popeta, M.
Патинская-Попета, М. М.
Ключевые слова: адміністративно-територіальна реформа
administrative and territorial reform
административно-территориальная реформа
об’єднані територіальні громади
united territorial communities
объединенные территориальные общины
економічний розвиток територій
economic development of territories
экономическое развитие территорий
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Патинська-Попета М. Фінансова база місцевого самоврядування в умовах євроінтеграції / М. Патинська-Попета // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування каф. фінансів і кредиту, 10–11 жовт. 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 117–119.
Аннотация: Постановка проблеми. Адміністративно-територіальна реформа в Україні спрямована на створення системи місцевого самоврядування та розвиток місцевої демократії на європейських засадах, надання територіальним громадам повноважень і ресурсів, що здатні забезпечити економічний розвиток територій, підвищити рівень та якість життя населення.
Formulation of the problem. Administrative and territorial reform in Ukraine is aimed at creating a system of local self-government and the development of local democracy on a European basis, providing territorial communities with powers and resources that can ensure the economic development of territories, improve the level and quality of life.
Постановка проблемы. Административно-территориальная реформа в Украине направлена на создание системы местного самоуправления и развитие местной демократии на европейских началах, предоставление территориальным общинам полномочий и ресурсов, которые способны обеспечить экономическое развитие территорий, повысить уровень и качество жизни населения.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11181
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FPER_2019_117–119.pdf754,31 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University