DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11671

Название: Відображення соціальних аспектів діяльності у нефінансовій звітності підприємств
Другие названия: Отражение социальных аспектов деятельности в нефинансовой отчетности предприятий
Reflection of social aspects of activity in non-financial reporting of enterprises
Авторы: Дмитренко, О. М.
Дмитренко, О. Н.
Dmytrenko, O.
Вітер, С. А.
Витер, С. А.
Viter, S.
Ключевые слова: інтегрована звітність
интегрированная отчетность
integrated reporting
діяльність підприємств
деятельность предприятий
activity of enterprises
інформація
информация
information
бізнес
бизнес
business
Issue Date: 2020
Издатель: Національна металургійна академія України
Библиографическое описание: Дмитренко О. М. Відображення соціальних аспектів діяльності у нефінансовій звітності підприємств / О. М. Дмитренко, С. А. Вітер // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 берез. 2020 р. – Дніпро : НМетАУ, 2020. – С. 67–73.
Аннотация: Однією з важливих вимог сучасності щодо діяльності підприємства є його готовність звітувати перед суспільством. За вимогами усіх зацікавлених сторін для оцінки бізнесу в сучасних умовах розкриття лише фінансових показників є недостанім. Як наслідок, нефінансова звітність, яка надає значно більше інформації про вплив компанії на соціум, економіку, навколишнє середовище, описуючи діяльність компанії у відповідному суспільному контексті, стає досить актуальною.
Одним из важных требований современности о деятельности предприятия является его готовность отчитываться перед обществом. По требованиям всех заинтересованных сторон для оценки бизнеса в современных условиях раскрытие только финансовых показателей является недостаточным. Как следствие, нефинансовая отчетность, которая предоставляет гораздо больше информации о влиянии компании на социум, экономику, окружающую среду, описывая деятельность компании в соответствующем общественном контексте, становится весьма актуальной.
One of the important requirements of modernity in relation to the activities of the enterprise is its readiness to report to the public. According to the requirements of all stakeholders, for the assessment of business in today’s conditions, the disclosure of only financial indicators is insufficient. As a result, non-financial reporting, which provides much more information about the company’s impact on society, economy, environment, describing the company’s activities in the relevant social context, becomes quite relevant.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11671
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SPOAOSGD_2020_67-73.pdf715,19 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University