DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11892

Название: Засади управління корпоративними фінансами зарубіжний досвід преміювання за ризик фінансового інвестування
Другие названия: Принципы управления корпоративными финансами. Зарубежный опыт премирования за риск финансового инвестирования
Principles of corporate finance management. Foreign experience in rewarding for financial investment risk
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Назімов, І. Г.
Назимов, И. Г.
Nazimov, I.
Ключевые слова: інвестиції
инвестиции
investments
прибуток
прибыль
profit
прогнозування
прогнозирование
prognostication
β-коефіцієнт
β-коэффициент
β-coefficient
Issue Date: 2021
Издатель: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Плотінкова М. Ф. Засади управління корпоративними фінансами зарубіжний досвід преміювання за ризик фінансового інвестування / М. Ф. Плотінкова, І. Г. Назімов // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 лют. 2021 р. – Луцьк : Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 199–201.
Аннотация: Вступ. Будь-який актив, який обраний для інвестицій, має неминучий ризик. Теорія фінансів ґрунтується на логіці, що результатом прийняття більш високого ризику має бути більша прибутковість. Фінансові моделі поділяють загальну думку щодо вимірювання β-коефіцієнта.
Введение. Любой актив, который выбран для инвестиций, имеет неизбежный риск. Теория финансов основывается на логике, что результатом принятия более высокого риска должна быть большая доходность. Финансовые модели разделяют общее мнение относительно измерения β-коэффициента.
Introduction. Any asset that is selected for investment has an unavoidable risk. The theory of finance is based on the logic that the result of accepting higher risk should be greater profitability. Financial models share the general opinion about measuring the β-coefficient.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11892
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SKUKUPE_2021_199-201.pdf439,98 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University