DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2021, т. 24, № 01 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11947

Название: Features of forecasting of leaf-eating insects distribution in the forests of Zhytomyr Polissia
Другие названия: Особливості прогнозування поширення комах-листогризів у лісах Житомирського Полісся
Авторы: Andreieva, O.
Андреєва, О. Ю.
Martynchuk, I.
Мартинчук, І. В.
Zhytova, О.
Житова, О. П.
Vyshnevskyi, A.
Вишневський, А. В.
Zymaroieva, A.
Зимароєва, А. А.
Ключевые слова: common oak
дуб звичайний
green oak leaf-roller
зелена дубова листовійка
plot preference
принадність насаджень
forest site type
тип лісорослинних умов
relative density of stocking
повнота насаджень
forest age
вік насаджень
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Features of forecasting of foliage-browsing insects distribution in the forests of Zhytomyr Polissia / O. Andreieva, I. Martynchuk, О. Zhytova [et al.] // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24, No. 1. – P. 68–76.
Аннотация: Foliage damage by leaf-eating insects during mass reproduction causes deterioration of the sanitary state of forest and a decrease in its increment. Timely detection of pest foci allows reducing the cost of their elimination and preventing negative consequences for stands. The purpose of this study was to identify the species composition of leaf-eating insects on the territory of State Enterprise Zhytomyrske Forestry and the subcompartments with the greatest threat of foci development of the dominant species – Tortrix viridana, taking into account forest site conditions and stand structure. During the feeding period, the species composition of leaf-eating insects was identified, and after the end of oviposition, the density of Tortrix viridana egg masses was assessed on tree branches selected in subcompartments with different forest site conditions, age, the relative crop density, and proportion of oak in the stand composition. The database of forest inventory (Ukrderzhlisproekt) and the score assessment of the preferences of stands for foci development were used. Eleven species of leaf-eating insects from order Lepidoptera were identified, including 9 species from the family Tortricidae, of which Tortrix viridana dominated. The highest egg mass density of this pest was assessed in fresh dubrava conditions (D2), in pure oak plantations aged 40-80 years with a low relative crop density. The average score of stand preference for Tortrix viridana was assessed by forest site conditions (2.93 and 2.88 for seed plantations and coppice forest, respectively), age (3.65), the relative density of stocking (2.6), and oak participation (3.3) in the State Enterprise Zhytomyrske Forestry. The list of subcompartments with a very high and high threat of an outbreak of Tortrix viridana has been established. A survey in these subcompartments would allow timely detection of pest population increase and prevent its development.
Пошкодження листя комахами-листогризами під час масових розмножень спричиняє погіршення санітарного стану насаджень і зменшення їхнього приросту. Вчасне виявлення осередків шкідників дає змогу зменшити витрати на їхню ліквідацію та запобігти негативним наслідкам для насаджень. Метою досліджень було визначити видовий склад комах-листогризів у лісах ДП «Житомирське ЛГ» та ділянки з найбільшою загрозою формування осередків домінантного виду – зеленої дубової листовійки з урахуванням лісорослинних умов і структури насаджень. У період живлення комах-листогризів визначали їхній видовий склад, а після завершення відкладання яєць оцінювали щільність кладок яєць зеленої дубової листовійки на гілках дерев, відібраних у насадженнях із різними типом лісорослиннх умов, віком, відносною повнотою та часткою дуба у складі. Під час аналізу використано базу даних ВО «Укрдержліспроект» і балову оцінку принадності насаджень для формування осередків. Виявлено 11 видів комах-листогризів із ряду лускокрилих (Lepidoptera), зокрема 9 – з родини листовійки (Tortricidae), з яких домінувала зелена дубова листовійка Tortrix viridana. Найбільшу щільність її кладок яєць визначено у свіжій діброві (D2), у чистих низькоповнотних насадженнях віком 40–80 років. Розраховано середній бал принадності насаджень ДП «Житомирське ЛГ» для цього шкідника за типом лісорослинних умов (2,93 та 2,88 для насіннєвих і порослевих деревостані відповідно), віком (3,65), відносною повнотою (2,6) та участю дуба у складі (3,3). Встановлено перелік ділянок і площу насаджень із дуже високою та високою загрозою формування осередків масового розмноження зеленої дубової листовійки. Проведення нагляду на цих ділянках дасть змогу вчасно виявити зростання чисельності шкідника та вжити заходів запобігання його розвитку.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11947
Appears in Collections:2021, т. 24, № 01

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2021_24(1)_68-76.pdf515,15 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University