DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
***Кафедра суспільних наук >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12001

Название: Роль читання та самоосвіти в умовах формування інформаційного суспільства
Другие названия: Роль чтения и самообразования в условиях формирования информационного общества
The role of reading and self-education in the formation of the information society
Авторы: Шевчук, С. Ф.
Shevchuk, S.
Ключевые слова: гуманітарна освіта
гуманитарное образование
scholarship
самоосвіта
самообразование
self-education
школа мислення
школа мышления
school of thinking
книга
book
читання
чтение
reading
Issue Date: 2018
Издатель: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; ТОВ НВП «Інтерсервіс»
Библиографическое описание: Шевчук С. Ф. Роль читання та самоосвіти в умовах формування інформаційного суспільства / С. Ф. Шевчук // Філософська спадщина П. В. Копніна і сучасна філософія : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 60-річчя каф. філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського, 31 трав. 2018 р. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 140–142.
Аннотация: Формування глобального інформаційного соціуму потребує нової людини, здатної орієнтуватись у величезних потоках інформації, знаходити головне, опрацьовувати інформацію, робити адекватні висновки, словом мислити творчо і нестандартно. Проблема формування такої людини (творчо мислячої особистості) найперше постає перед системами освіти та виховання. На зміну «школі знань», що відповідала індустріальному суспільству, повинна прийти «школа мислення».
Формирование глобального информационного социума нуждается в новом человеке, способном ориентироваться в огромных потоках информации, находить главное, обрабатывать информацию, делать адекватные выводы, словом мыслить творчески и нестандартно. Проблема формирования такого человека (творчески мыслящей личности) вначале предстает перед системами образования и воспитания. На смену «школе знаний», которая отвечала индустриальному обществу, должна прийти «школа мышления».
The formation of a global information society requires a new person who is able to navigate the huge flows of information, find the main thing, process information, draw adequate conclusions, in a word, think creatively and non-standard. The problem of forming such a person (creatively thinking personality) first arises before the systems of education and upbringing. The «school of knowledge» that corresponded to industrial society must be replaced by the «school of thought».
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12001
ISBN: 978-617-696-758-3
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FSPVKSF_2018_140-142.pdf211,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University