DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2021, т. 24, № 05 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12095

Название: Behavior and energy losses of cows during the period of low temperatures
Другие названия: Поведінка та енергетичні втрати у корів упродовж періоду низьких температур
Авторы: Borshch, O. O.
Борщ, O. О.
Borshch, O. V.
Борщ, О. В.
Mashkin, Yu.
Машкін, Ю. О.
Malina, V.
Малина, В. В.
Fedorchenko, M.
Федорченко, М. М.
Ключевые слова: dairy
молочна худоба
cold stress
холодовий стрес
easy-to-assemble premises
легкозбірні приміщення
Wind-Cold index
вітро-холодовий індекс
Cold-Stress index
холодо-стресовий індекс
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Behavior and energy losses of cows during the period of low temperatures / O. О. Borshch, O. V. Borshch, Yu. Mashkin [et al.] // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24, No. 5. – P. 46–53.
Аннотация: Over the past 20 years, dairy farms in Ukraine have been actively introducing the keeping of cows in easy-to-assemble premises. However, in a moderate climate (with four distinct year seasons), the issues of microclimate, energy losses of animals and their behavior during the cold period of the year for keeping in such premises have not been fully studied. The purpose of this work was to study the influence of the heat insulation elements use of side curtains in easy-to-assemble premises during the period of low temperatures on microclimate, energy outgoings for thermoregulation and behavior of cows. The research conducted in the central part of Ukraine (Kyiv region). The research was conducted during January-February (29–43 days of the year) 2021. This period characterized by low average daily temperatures of -12.2– -18.7°С, strong wind gusts and daily precipitation in the form of snow. Two easy-toassemble premises for 400 heads were used for research. Parameters of placements (LxWxH): 150х32х10.5 m. The first one was without the use of curtains heat insulation elements, and the second one was with these elements of heat insulation. It was found that the use of polycarbonate wall heat insulation elements had a positive effect on the microclimate in the placement during the period of low temperatures. Indicators of average daily air temperatures in the placement were 3.2 and 8.8°C higher compared to the temperature in the same premise without the use of heat insulation elements and the environment. The wind speed also differed by 0.18 and 11.04 m/s, respectively. In addition, the heat insulation of the walls affected the temperature under the lying cow (+1.8°C), energy outgoings for thermoregulation (-1.93 MJ) and the number of cows that lay in the period of the lowest temperatures (+3.23–9.83%) compared to the placement without heat insulation elements. The difference in temperature of rubber carpet in the compared premises was significant: +3.3°C in the premises with heat insulation elements compared to the premises without heat insulation.
У тваринництві України за останні 20 років активно впроваджуються легкозбірні приміщення для утримання молочної худоби. Проте в умовах помірного клімату (з чотирма чітко вираженими сезонами року) питання мікроклімату, витрат енергії тваринами та їхньої поведінки упродовж холодного періоду року за утримання у таких приміщеннях повністю не вивчені. Метою цієї роботи було вивчити вплив використання елементів утеплення бокових штор у легкозбірному корівнику протягом періоду низьких температур на показники мікроклімату, витрат енергії на терморегуляцію та поведінку корів. Дослідження проводили у центральній частині України (Київська область) протягом січня-лютого (29–43 дні року) 2021 року. Цей період характеризувався низькими середньодобовими температурами -12,2– -18,7 °С сильними поривами вітру та щоденними опадами у вигляді снігу. Для досліджень використовували два легкозбірних корівника на 400 голів. Параметри приміщень (ДхШхВ): 150х32х10,5 м. Перший без використанням елементів утеплення штор, а другий аналогічний з елементами утеплення. Встановлено, що використання елементів утеплення стін із полікарбонату позитивно вплинуло на показники мікроклімату у приміщенні протягом періоду низьких температур. Показники середньодобової температури повітря у приміщенні були на 3,2 та 8,8 °С вищими порівняно з температурою в аналогічному приміщенні без використання елементів утеплення та навколишнього середовища. Швидкість руху вітра також відрізнялась на 0,18 та 11,04 м/с відповідно. До того ж утеплення стін вплинуло на показник температури під лежачою коровою (+1,8 °С), витрати енергії на терморегуляцію (-1,93 МДж) та кількість корів, котрі лежали у період максимально низьких температур (+3,23–9,83 %) порівняно з приміщенням без елементів утеплення. При цьому показники температури матраців були вищими від середньої добової температури навколишнього середовища лише на 0,1 °С у приміщеннях без утеплення, а у приміщеннях з елементами утеплення на 0,2 °С. Різниця температури матраців між приміщеннями була суттєвою: +3,3 °С у приміщенні з елементами утеплення порівняно з приміщенням без утеплення.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12095
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2021, т. 24, № 05

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2021_24_5_46-53.pdf544,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University