DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра агроінженерії та технічного сервісу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12710

Название: Вплив температурних режимів на виробничий персонал індустріальних теплиць
Другие названия: Influence of temperature regimes on production personnel industrial greenhouses
Влияние температурных режимов на производственный персонал индустриальных теплиц
Авторы: Савченко, Л. Г.
Savchenko, L.
Савченко, В. М.
Savchenko, V.
Савченко, В. Н.
Ключевые слова: теплиця
greenhouse
теплица
мікроклімат
microclimate
микроклимат
виробничий персонал
production personnel
производственный персонал
інтегральна оцінка
integral evaluation
интегральная оценка
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський агротехнічний коледж
Библиографическое описание: Савченко Л. Г. Вплив температурних режимів на виробничий персонал індустріальних теплиць / Л. Г. Савченко, В. М. Савченко // Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез ІV Всеук. наук.-прак. конф., 28–29 берез. 2018 р. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 44–45.
Аннотация: Агротехнологія в господарстві при проведенні справжніх досліджень складалася з ряду послідовних, різних за тривалістю робочих етапів (видів робіт), що характеризуються багатоопераційною, складністю і високою трудомісткістю виробничих процесів. Основними видами робіт, які виконуються городниками протягом річного трудового циклу, були: посадка насіння і догляд за розсадою; висадка розсади; формування рослин; збір врожаю і догляд за рослинами; видалення рослинної маси; зачистка і обробка (дезінфекція) теплиць і їх підготовка до наступного циклу робіт; різні ремонтно-профілактичні роботи (фарбування обладнання, підтягування кріплень, вирівнювання опорних стійок і пр.).
Agrotechnology in the economy during the real research consisted of series of successive, different in duration of work stages (types of works) that are characterized by multi-operational, complexity and high labor-intensive production processes. The main types of work performed by gardeners during the year labor cycle, were: planting seeds and caring for seedlings; planting seedlings; formation of plants; harvesting and care of plants; removal of plant mass; cleansing and treatment (disinfection) of greenhouses and their preparation for the next cycle of works; different repair and prophylactic works (painting equipment, tightening fasteners, alignment of support racks, etc.).
Агротехнология в хозяйстве при проведении настоящих исследований состояла из ряда последовательных, различных по продолжительности рабочих этапов (видов работ) характеризуются многооперационных, сложностью и высокой трудоемкостью производственных процессов. Основными видами работ, выполняемых огородниками течение летнего трудового цикла, были: посадка семян и уход за рассадой; высадка рассады; формирование растений; сбор урожая и уход за растениями; удаление растительной массы; зачистка и обработка (дезинфекция) теплиц и их подготовка к следующему циклу работ; различные ремонтно-профилактические работы (покраска оборудования, подтягивание креплений, выравнивание опорных стоек и пр.).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12710
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GATK_2018_44-45.PDF446,64 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University