DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12825

Название: The prolonged effect of GLUTAM 1M biologically active preparation on dairy productivity and milk quality of cows
Другие названия: Пролонгований вплив біологічно активного препарату ГЛЮТАМ 1М на молочну продуктивність і якість молока корів
Авторы: Trokhymenko, V.
Трохименко, В. З.
Kovalchuk, T.
Ковальчук, Т.
Bidenko, V.
Біденко, В. М.
Zakharin, V.
Захарін, В. В.
Pylypchuk, О.
Пилипчук, О.
Ключевые слова: raw milk
молочна сировина
milk productivity
молочна продуктивність
biologically active preparation
біологічно активний препарат
lactation
лактація
milk yield
надій
Issue Date: 2022
Издатель: HACCP Consulting
Библиографическое описание: The prolonged effect of GLUTAM 1M biologically active preparation on dairy productivity and milk quality of cows / V. Trokhymenko, T. Kovalchuk, V. Bidenko [et al.] // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2022. – Vol. 16. – P. 127–136.
Аннотация: We have studied the effect of biologically active preparation of metabolic-neurotropic action «Glutam 1M» on milk productivity of cows and quality indicators of raw milk. This preparation was used for dry cows in the last trimester of pregnancy. Studies were performed in the private agricultural enterprise «Savertsi» of Popilnyansky district of Zhytomyr region on cows of Holstein breed. The biologically active preparation «Glutam 1M» has been administered to the cows of the experimental groups under the skin behind the shoulder blade in an amount of 20 ml, starting from 270 and 265 days of gestation, once a day for three consecutive days. Cows of control groups were injected with saline in the same dose. Using the biologically active preparation «Glutam 1M», a milk yield decreased slightly by 2% (91.9 kg). The milk yield increased by 2.9% (141.5 kg) in the control group. 305-days milk yield in the control group of cows was almost the same as in the previous lactation period. During the experiment, the experimental group of cows – has decreased by 2.9% (136.5 kg). A similar situation has been observed during the biologically active preparation «Glutam 1M» on the 270 – 272th days of pregnancy. Milk yield in the experimental group of animals for the previous lactation and after the use of preparation remained almost at the same level in the control group – decreased by 4.7% (207.1 kg). 305-days milk yield in the control group of cows for the previous and post-lactation experiment period was almost the same. In the experimental group of animals, there was an increase in this indicator by 2.7% (128.7 kg). The use of the «Glutam 1M» preparation did not affect milk quality, namely the mass fraction of fat and protein; fluctuations of the above indicators stayed within the error.
Досліджено вплив біологічно активного препарату метаболічно-нейротропної дії «Глютам 1М» на молочну продуктивність корів і якісні показники сирого молока. Цей препарат використовували для сухостійних корів в останньому триместрі тільності. Дослідження проводились у приватному сільськогосподарському підприємстві «Саверці» Попільнянського району Житомирської області на коровах голштинської породи. Введено біологічно активний препарат «Глютам 1М» коровам дослідних груп під шкіру за лопатку в кількості 20 мл, починаючи з 270 і 265 днів тільності, один раз на добу протягом трьох днів поспіль. Коровам контрольних груп вводили фізіологічний розчин в тій же дозі. При застосуванні біологічно активного препарату «Глютам 1М» надої трохи знизилися на 2% (91,9 кг). У контрольній групі надій збільшився на 2,9% (141,5 кг). Надій за 305 діб у корів контрольної групи був майже таким, як у попередню лактацію та під час досліду, у корів дослідної – знизився на 2,9 % (136,5 кг). Аналогічну ситуацію спостерігали під час застосування біологічно активного препарату «Глютам 1М» на 270–272 добу тільності. У тварин дослідної групи надій за попередню лактацію та після введення препаратів залишився майже на однаковому рівні, у тварин контрольної групи – знизився на 4,7% (207,1 кг). Надій за 305 діб у корів контрольної групи за попередню та після проведення досліду лактацію був майже на однаковому рівні. У тварин дослідної групи відбулося підвищення цього показника на 2,7% (128,7 кг). Введення препарату «Глютам 1М» не вплинуло на якісні показники молока, а саме масової частки жиру та білку, коливання вищенаведених показників відбувалося в межах похибки.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12825
ISSN: 1337-0960
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PSJFS_16_2022_127-136.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University