DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12923

Название: Practice method of neural network processing
Другие названия: Практичний метод обробки нейронних мереж
Авторы: Bakay, B.
Бакай, Б. Я.
Horzov, S.
Горзов, С. В.
Didenko, P.
Діденко, П. В.
Ключевые слова: factor analysis
факторний аналіз
artificial neuron
штучний нейрон
target neuron
нейрон-мішень
interferometry
інтерферометрія
Issue Date: 2020
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Bakay B. Ya. Practice method of neural network processing / B. Ya. Bakay, S. V. Horzov, P. V. Didenko // Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн : зб. тез доп. ХХ міжнар. конф. наук.-пед. працівників, наук. співробітників та аспірантів, 19–20 берез. 2020 р. – Київ : НУБіП України, 2020. – С. 94–96.
Аннотация: One of the effective and accurate modern modeling methods is neural networks [1]. In this paper, improved algorithm for constructing an interpreted factor structure is proposed. Also, topic of this paper carries a discussion about solving the factor rotation problem, associated with the use of interferometry in various fields of science, by using neural network.
Одним із ефективних і точних сучасних методів моделювання є нейронні мережі [1]. У цій роботі пропонується вдосконалений алгоритм побудови інтерпретованої факторної структури. Крім того, тема даної статті обговорює питання вирішення проблеми обертання факторів, пов'язаної із використанням інтерферометрії в різних галузях науки, за допомогою нейронної мережі.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12923
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PPRTBSP_2020_94-96.pdf541,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University