DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12936

Название: Зелений туризм в умовах сталого розвитку та викликів світової економічної кризи
Другие названия: Green tourism in the context of sustainable development and the challenges posed by the global economic crisis
Авторы: Зінчук, Т. О.
Zinchuk, T.
Усюк, Т. В.
Usiuk, T.
Ключевые слова: «зелена» економіка
«green» economy
зелений туризм
green tourism
економічна криза
economic crisis
національна безпека
national security
навколишнє середовище
environment
пандемія
pandemic
сільські території
rural territories
сталий розвиток
sustainable development
сталий туризм
sustainable tourism
Issue Date: 2020
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України
Библиографическое описание: Зінчук Т. О. Зелений туризм в умовах сталого розвитку та викликів світової економічної кризи / Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк // Проблеми економіки. – 2020. – № 3 (45). – С. 11–17.
Аннотация: Мета дослідження: обґрунтування соціально-економічної, екологічної, історично-культурної ролі та внеску зеленого туризму в реалізації Цілей сталого розвитку на засадах інноваційних тенденцій та потенційних можливостей туристичного бізнесу в умовах кризових викликів, зумовлених сучасним станом світової економіки внаслідок пандемії. Завдання дослідження спрямовувалися на розкриття теоретично-методологічних ы прикладних підходів до розвитку сегмента ринку туристичних послуг – зеленого туризму. Поглиблено зміст дефініції «зелений туризм» в органічному зв’язку з Цілями сталого розвитку. Проаналізовано мотивуючі чинники розвитку зеленого туризму виходячи з моделі багатофункціональності сільського господарства та його значення в політиці сільського розвитку. Обґрунтовано характер змін у сегменті ринку зеленого туризму з урахуванням особливостей сучасної ситуації у світі – пандемією, яка, з одного боку, стримує інтенсивність туристичних переміщень у світовому масштабі, з іншого, стимулює локальний туризм, який має переважно зелену орієнтацію на збереження навколишнього середовища, природних ресурсів і життєзабезпечення переважно сільських територій. Проведені дослідження свідчать про те, що зелений туризм може стати рушійною силою економічного зростання сільських територій, мотиватором зайнятості, чинником збереження сільської культури та традицій певної місцевості. Водночас результати досліджень доводять наявність зв’язку між зеленим туризмом і забезпеченням національної безпеки (економічної, екологічної, соціально-культурної, інтелектуальної, енергетичної) через його найхарактерніші пріоритети розвитку. Визначено перспективи розвитку зеленого туризму на основі досвіду країн світу, які найбільше постраждали під час пандемії. Додатковим стимулом для збереження потенціалу зеленого туризму виступають нова система партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством. Розроблено стратегічні орієнтири розвитку зеленого туризму на інституційних пріоритетах в умовах сучасних викликів економічної кризи.
The articles aims to substantiate the socio-economic, environmental, historical and cultural role played by green tourism and its contribution to the implementation of Sustainable Development Goals based on current innovative trends and capabilities of tourism in the face of challenges posed by the ongoing crisis in global economy caused by the latest pandemic. The objectives of the research were to detail the theoretical, methodological and applied approaches to the development of green tourism, which is a market sector providing travel services. The definition of green tourism has been made more profound through connecting it with the Sustainable Development Goals, which is rather logical. The motivating factors for the development of green tourism have been analyzed taking into account the model of multifunctionality in agriculture and its importance in rural development policy. The nature of changes in the green tourism sector has been identified with respect to the peculiarities of the current global situation, when a pandemic is restraining the world tourism intensity, on the one hand, and is stimulating local tourism, on the other. It is worth adding that local tourism is mostly green and focused on the conservation of the environmental and natural resources, as well as sustainment of mostly rural areas. The research carried out shows that green tourism can become a driving force for economic growth in rural areas, a motivator for employment, a factor in preserving rural culture and traditions in a particular area. At the same time, the results of the research prove the existence of a link between green tourism and national economic, environmental, socio-cultural, intellectual, energy security due to the most typical development priorities of such tourism. On analyzing the experience of the countries that suffered the pandemic most, we have found some prospects for green tourism development. It is a new system of partnership between the state, business and civil society which can become an additional incentive to preserve the potential of green tourism. Thus, strategic guidelines for green tourism development based on institutional priorities, with the current economic crisis challenges in mind, have been designed.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12936
ISSN: 2222-0712
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PE_2020_3_11-17.pdf546,5 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University