DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Монографії, розділи монографій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13461

Название: Капіталізація аграрного сектору економіки
Другие названия: Capitalization of the agricultural sector of the economy
Ключевые слова: капітал
capital
капіталізація
capitalization
фінансові ресурси
financial resources
кредитні ресурси
credit resources
капітальні інвестиції
capital investments
аграрний сектор економіки
agricultural sector of the economy
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Капіталізація аграрного сектору економіки : кол. моногр. / [Ю. Раманаускас, В. Зіновчук, Д. Дема та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Недільської. – Житомир : Поліський нац. університет, 2021. – 284 с.
Аннотация: У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади інституціонального забезпечення капіталізації аграрного сектору економіки, методичні підходи до оцінки капіталу аграрного виробництва, а також механізм його формування та подальшого зростання. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі при підготовці фахівців спеціальностей «Фінанси, банківська справа і страхування», «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка» та ін. Також, монографія буде корисною для аспірантів, викладачів і фахівців, які зосереджені над проблемами підвищення капіталізації аграрного сектору економіки.
The monograph substantiates the theoretical and methodological principles of institutional support for the capitalization of the agricultural sector of the economy, methodological approaches to evaluate the capital of agricultural production, as well as the mechanism of its formation and further growth. The results of the research can be used in the educational process in the training of specialists in «Finance, Banking and Insurance», «Accounting and Taxation», «Entrepreneurship, Trade and Exchange», «Public Administration», «Economics» and others. Also, the monograph will be useful for Phd students, teachers and professionals who focus on the problems of increasing the capitalization of the agricultural sector of the economy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/13461
ISBN: 978-617-7684-57-1
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KASE_2021_284.pdf3,94 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University