DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра біології та захисту лісу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3194

Название: Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону
Другие названия: Гидрофитная очистка сточных вод в биологических прудах Житомирского региона
Авторы: Романчук, Л. Д.
Romanchuk, L.
Василюк, Т. П.
Vasylyuk, T.
Пазич, В. М.
Pazych, V.
Ключевые слова: гідробіонти
гидробионты
стічні води
сточные воды
біоставки
биопруды
очищення
очистка
забруднення
загрязнение
Issue Date: 2014
Издатель: Білоцерківський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Романчук Л. Д. Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону / Л. Д. Романчук, Т. П. Василюк, В. М. Пазич // Агробіологія. – 2014. – № 2 (113). – С. 119–125.
Аннотация: Доведено взаємозв’язок між кількістю індикаторних видів в основних річках Житомирщини і гідрохімічними показниками. Найкращого розвитку на стічних водах КП «Житомирводоканал» отримали рослини ейхорнії прекрасної. На усіх варіантах за вирощування ейхорнії на стічних водах КП «Житомирводоканал» за гідрохімічними показниками: рН, лужність, залізо загальне, фосфати, завислі речовини, ХСК та БСК5 спостерігалося покращення якісних характеристик води. Тому, використання ейхорнії у біоставках попередньої очистки стічних вод є досить ефективним. Біохімічний склад фітомаси суттєво різниться у різних частинах рослин. Зокрема більше полютантів зафіксовано у кореневій системі рослин, що безпосередньо контактує зі стічними водами.
Описание: Доказана взаимосвязь между количеством индикаторных видов в основных реках Житомирщины и гидрохимическими показателями. Наилучшего развития на сточных водах КП «Житомирводоканал» получили растения эйхорнии прекрасной. На всех вариантах при выращивании эйхорнии на сточных водах КП «Житомирводоканал» по гидрохимическим показателям: рН, щелочность, железо общее, фосфаты, взвешенные вещества, ХПК и БПК5 – наблюдалось улучшение качественных характеристик воды. Поэтому, использование эйхорнии в биопрудах предварительной очистки сточных вод является эффективным. Биохимический состав фитомассы существенно различается в разных частях растений. В том числе больше поллютантов зафиксировано в корневой системе растений, которая непосредственно контактирует со сточными водами.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3194
ISSN: 2310-9270
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
agr_2014_2_119-125.pdf189,65 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University