DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра механіки та інженерії агроекосистем >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3228

Название: Спосіб формування зони горіння і газифікації та газогенератор для його здійснення
Авторы: Цивенкова, Н. М.
Tsyvenkova, N.
Голубенко, А. А.
Golubenko, A.
Ключевые слова: газогенератор
gas producer
зона горіння
combustion zone
гази дуття
blowing gases
тверде паливо
solid fuel
Issue Date: 10-Dec-2014
Издатель: Державна служба інтелектуальної власності України
Библиографическое описание: Пат. 107219 Україна, МПК С10J 3/20, C10J 3/32, B01J 7/00, F23C 7/00. Спосіб формування зони горіння і газифікації та газогенератор для його здійснення / Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. ; заявники і патентовласники Цивенкова Н. М., ГолубенкоА. А. – № a 2012 11797 ; заявл. 12.10.2012 ; дата публікації 10.12.2014, Бюл. № 23.
Аннотация: Винахід належить до способу та пристрою для газифікації твердого палива. Спосіб формування зони горіння і газифікації, згідно з яким гази дуття, що підводяться в зону горіння кількісно, температурно та просторово регулюються за допомогою фурм та шляхом їх взаємоузгоджених механічних переміщень, причому напрямок переміщення може здійснюватись в горизонтальній та вертикальній площинах або комбіновано з можливістю регулювання кута і радіуса введення фурм в зоні газифікації за рахунок механізму переміщення. Газогенератор для газифікації твердого палива містить завантажувальний пристрій, пов'язаний із бункером, в нижній частині якого розташовано камеру газифікації з вікнами, в яких по периметру камери газифікації установлені шарнірні опори з фурмами, які кінематично пов'язані з механізмом керування їх просторовим положенням і виконані з можливістю взаємоузгоджених переміщень за рахунок зміни кута нахилу в горизонтальній та вертикальній площинах і зворотно-поступального руху вздовж своїх осей за рахунок механізму керування, причому шарнірні опори, в яких встановлені фурми, є одночасно напрямними для фурм, причому газогенератор додатково забезпечений системою подачі газів дуття в зону горіння та газифікації, що виконана з можливістю здійснення регулювання складу та температури газів дуття. Винахід забезпечує проведення стійкого та ефективного процесу газифікації при одночасному підвищенні якості одержаного газу та екологічності технологічного процесу.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3228
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Patent_107219_2014.pdf267,03 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University