DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра механіки та інженерії агроекосистем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3259

Название: Отримання енергії в аграрному виробництві на основі інноваційних технологій
Другие названия: The energy in agricultural production based on innovative technologies
Авторы: Кухарець, С. М.
Kukharets, S.
Ключевые слова: біогаз
biogas
дизельне паливо
diesel fuel
біопаливо
biofuel
солома
straw
спалювання
burning
ефективність
efficiency
технологія
technology
реактор
reactor
котел
boiler
метантенк
digesters
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Кухарець С. М. Отримання енергії в аграрному виробництві на основі інноваційних технологій / С. М. Кухарець // Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області : зб. ст. наук.-практ. конф., 20–21 січ. 2016 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 96–100.
Аннотация: У відповідності до запропонованої технологічної схеми модульної біогазової установки розглядаються нові технічні рішення в системі перемішування реагуючого субстрату в метановому реакторі, які полягають у використанні зміни напрямку дії гравітаційних сил, що впливають на переміщення легкої і важкої фракцій біомаси, що заповнюють циліндричний внутрішній обертовий корпус з діаметрально виконаною перегородкою. Запропоновані котли для спалювання рослинної біомаси за рахунок використання удосконаленої конструкції розсіювача повітря, що дозволяє збільшити площу горіння палива із збереженням стабільної подачі повітря в зону утворення генераторного газу, а також забезпечити ефективне спалювання горючих газів за рахунок подачі додаткового повітря в камеру згорання котла, дозволяють підвищити віддачу тепла в порівнянні із прямим спалюванням соломи. Запропоновано обладнання для виробництва дизельного біопалива, що забезпечує зменшення витрат енергії на перемішування та спрощення конструкції обладнання при забезпеченні необхідних показників якості дизельного біопалива.
Описание: According to the proposed technological scheme modular biogas plant considered new technical solutions in the mixing reactant substrate in the methane reactor, which is to use changes in the direction of action of gravitational forces affecting the movement of the light and heavy fractions biomass filled inner rotating body formed as a cylinder with a diametrical partition. Proposed boilers for combustion of plant biomass through the use of an improved construction of air diffuser allows to increase the area of fuel combustion while maintaining a stable flow of air in the zone to produce a gas generator, and to provide efficient combustion of the combustible gases by supplying additional air into the combustion chamber of the boiler; allow to increase heat output compared to direct combustion of straw. Our equipment for the production of biodiesel provides a reduction in energy consumption for mixing and simplifying equipment design while ensuring performance quality biodiesel.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3259
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
efzemres_2016_96_100.pdf681,52 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University