DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3277

Название: Концептуальні підходи щодо вирішення проблеми відходів
Другие названия: Conceptual approaches to solving waste problem
Авторы: Горобець, О. В.
Gorobets, O.
Ключевые слова: відходи
waste
енергетична економіка
energy economy
екстерналії
externalities
емергетичний аналіз
emergy analysis
технологічний детермінізм
technological determinism
Issue Date: 2013
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Горобець О. В. Концептуальні підходи щодо вирішення проблеми відходів [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2013. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2583. – Перевірено: 22.01.2016.
Аннотация: Здійснено огляд історичного розвитку економічної думки у контексті взаємовідносин суспільства і природи. Розглянуто основні економічні теорії, в яких запропоновано концептуальні підходи щодо вирішення еколого-економічних проблем, пов'язаних з відходами. З'ясовано, що у якості теоретичного підґрунтя для вирішення проблем поводження з відходами доцільно використати: концепцію "зовнішніх ефектів", яка дозволяє розробити заходи, пов'язані із усуненням негативних екстерналій у сфері поводження з відходами; теорію енергетичної економіки С. Подолинського, метод емергетичного аналізу Г. Одуму; концепції технічного детермінізму та "нульових відходів", на засадах яких слід обґрунтувати доцільність утилізації відходів; концепцію сталого розвитку суспільства, яка наголошує на необхідності збалансованого розвитку економічної, екологічної і соціальної систем та державного регулювання еколого-економічних процесів.
Описание: An overview of historical development of economic thought in the context of relations between society and nature is made. The basic economic theories concerning conceptual approaches to solving environmental and economic problems associated with waste management are examined. It is found that for theoretical basis of solving the problems of waste management it is advisable to use: the concept of "externalities" allowing to develop the measures related to elimination the negative externalities in the field of waste management; S. Podolynsky's energy economy theory; H. Odum's the emergy analysis method; the concept of technological determinism and "zero waste" on the basis of which the feasibility of recycling waste is to be grounded; the concept of sustainable development, which emphasizes the need for a balanced development of economic, ecological and social systems and state regulation of environmental and economic processes.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3277
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Efektyvna_ekonomika_2013_12.pdf236,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University