DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2015, № 2 (50), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3281

Название: Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження
Другие названия: Technical and technological offers obtaining energy from raw materials of agricultural origin
Авторы: Кухарець, С. М.
Kuharets, S.
Голуб, Г. А.
Golub, G.
Скидан, О. В.
Skydan, O.
Осипчук, О. Ю.
Osypchuk, O.
Ключевые слова: агроекосистема
agricultural
біогаз
biogas
дизельне біопаливо
biodiesel
солома
straw
спалювання
burning
циркуляція
circulation
змішування
mixing
горіння
combustion
ефективність
efficiency
технологія
technology
параметри
parameters
котел
the boiler
реактор
reactor
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб, О. В. Скидан, О. Ю. Осипчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 369–385.
Аннотация: Відповідно до запропонованої технологічної схеми модульної біогазової установки розглядаються нові технічні рішення у системі перемішування реагуючого субстрату в метановому реакторі, які полягають у використанні зміни напрямку дії гравітаційних сил, що впливають на переміщення легкої і важкої фракцій біомаси, що заповнюють циліндричний внутрішній обертовий корпус з діаметрально виконаною перегородкою. Запропоновані котли для спалювання рослинної біомаси за рахунок використання удосконаленої конструкції розсіювача повітря, що дозволяє збільшити площу горіння палива із збереженням стабільної подачі повітря в зону утворення генераторного газу, а також забезпечити ефективне спалювання горючих газів за рахунок подачі додаткового повітря в камеру згорання котла, дозволяють підвищити віддачу тепла порівняно із прямим спалюванням соломи. Запропоновано обладнання для виробництва дизельного біопалива, що забезпечує зменшення витрат енергії на перемішування та спрощення конструкції обладнання при забезпеченні необхідних показників якості дизельного біопалива. Встановлено, що собівартість виробництва електроенергії із використанням біореакторів обертового типу лежатиме в діапазоні від 0,34 грн/кВт•год до 0,90 грн/кВт•год. Проведене техніко-економічне обґрунтування ефективності використання котлів із верхнім горінням дозволило встановити, що питомі витрати отримання тепла складають для котла із верхнім горінням 30 грн/ГДж. Собівартість виробництва дизельного біопалива складе від 12172 грн/тону до 12886,7 грн/тону.
Описание: According to the proposed technological scheme modular biogas plant considered new technical solutions in the mixing reactant substrate in the methane reactor, which is to use changes in the direction of action of gravitational forces affecting the movement of the light and heavy fractions biomass filled inner rotating body formed as a cylinder with a diametrical partition. Proposed boilers for combustion of plant biomass through the use of an improved construction of air diffuser allows to increase the area of fuel combustion while maintaining a stable flow of air in the zone to produce a gas generator, and to provide efficient combustion of the combustible gases by supplying additional air into the combustion chamber of the boiler; allow to increase heat output compared to direct combustion of straw. Our equipment for the production of biodiesel provides a reduction in energy consumption for mixing and simplifying equipment design while ensuring performance quality biodiesel. It was found that the cost of electricity production using a rotary type bioreactors range from 0,34 UAH/KW•h to 0,90 UAH/KW•h. Conducted a feasibility study efficiency boilers with an upper combustion revealed that the unit cost of production of heat up the boiler with upper combustion working on broken rice straw 30 UAH/GJ. The production cost of biodiesel will be from 12172 UAH/ton to 12886,7 UAH/ton.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3281
Appears in Collections:2015, № 2 (50), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2015_2_1_369-385.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University