DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2015, № 2 (50), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3289

Название: Математичне моделювання водно-теплової обробки зерна тритикале
Другие названия: A mathematical modell of the heat treatment of a grain of triticale
Авторы: Любич, В. В.
Lubich, V.
Новіков, В. В.
Novikov, V.
Полянецька, І. О.
Polyanetska, I.
Ключевые слова: математична обробка
mathematical processing
багатофакторний експеримент
multivariate experiment
крупа тритикалева лущена
the cereals
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Любич В. В. Математичне моделювання водно-теплової обробки зерна тритикале / В. В. Любич, В. В. Новіков, І. О. Полянецька // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 385–391.
Аннотация: Тритикале – перспективна сільськогосподарська культура, що характеризується високими круп’яними властивостями. У статті наведено результати математичної обробки експериментальних даних дослідження режимів водно- теплової обробки та лущіння за допомогою програми Statistica 10 методом багатофакторного експерименту ортогональним композиційним планом другого порядку. Встановлено, що збільшення тривалості лущіння істотно знижує вихід ядра та підвищує вміст мучки, тоді як підвищення вологості зумовлює незначний приріст виходу готового продукту. Проте, за підвищення вологості від 12 % до 16 %, кількість битого ядра зменшується. Математично обґрунтовано, що збільшення енерговитрат внаслідок використання водно-теплової обробки не нівелюється збільшенням виходу ядра та покращенням процесу лущіння, а тому зволожувати зерно тритикале перед лущінням недоцільно. Оскільки початкова вологість сировини становить 12–14 %, залежно від умов зберігання і режимів попереднього очищення зерна, оптимальним слід вважати цей діапазон. Розроблені математичні моделі виходу цілої крупи, мілкого і дробленого зерна і мучки рекомендовано використовувати для прогнозування виходу готового продукту під час переробки зерна тритикале.
Описание: Triticale is a promising culture. It is characterizing by a high cereal properties. The article is presents the results of the mathematical processing of the experimental data study the modes of a thermal processing. The orthogonal experiment method of multivariate compositional plan of the second order was used in the article. Established that the prolongation of a peeling is reduces the yield and increases core content of dust. The increasing of a humidity can make the increase output of a finished product. The humidity of 12 % to 16 % can make the number of broken kernels lower. It was the mathematically proved that the increase in energy consumption due to the use of water-heat treatment is not offset by increasing output and improving peeling process and thus moisturize grain triticale before peeling inappropriate. The optimum of the range of humidity is from 12 % to 14 %. It was recommended to use the mathematical models during the statistic work of a finished product.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3289
Appears in Collections:2015, № 2 (50), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2015_2_1_385-391.pdf274,64 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University