DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2015, № 2 (50), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3388

Название: Особливості врахування біотичної складової при формуванні інтегральної оцінки стану водних екосистем в умовах техногенного впливу
Другие названия: Features of definition of the estimated characteristics of technogenous loading on water of ecosystem
Авторы: Подрезенко, І. М.
Podresenko, I.
Остапенко, Н. С.
Ostapenko, N.
Тяпкін, О. К.
Tyapkin, O.
Крючкова, С. В.
Kryuchkova, S.
Кириченко, В. А.
Kyrychenko, V.
Джежулей, О. В.
Djejulei, O.
Ярошенко, Н. А.
Yaroshenko, N.
Ключевые слова: гідробіогеохімічний коефіцієнт
hydrobiogeochemical factor
моніторинг
monitoring
забруднення
pollution
екосистема
ecosystem
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Особливості врахування біотичної складової при формуванні інтегральної оцінки стану водних екосистем в умовах техногенного впливу / І. М. Подрезенко, Н. С. Остапенко, О. К. Тяпкін [та ін.] // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 78–87.
Аннотация: Запропоновано та обґрунтовано застосування нового інтегрального показника – гідробіогеохімічного коефіцієнта (відношення перманганатної окислюваності до загальної лужності), який найбільш повно характеризує спільність взаємодії органічнихта неорганічних компонентів водного середовища, а також умови формування карбонатної рівноваги в природних водах різної солоності. Наведено обґрунтування про те, що біотичні системи безпосередньо формують лужність природних вод та їх карбонатну рівновагу. Це надає можливість розширити знання про умови формування природних вод, а також про якість води, що використовується для питних, технічних цілей та в рибному господарстві.
Описание: The return laws in distribution within year of the dry rest, bicarbonates, carbon and general alkali in relation to dichromate oxidation, permanganate oxidation and turbidity in natural waters are established. It is theoretically proved, that biota directly forms alkali of natural waters, and as a consequence, them carbonate balance. The new integrated parameter – hydrobiogeochemical factor (attitude of permanganate oxidation to general alkali) is offered and proved. It characterizes a generality of interaction of organic and inorganic components of water environment, conditions of formation of carbonate balance in natural waters with various salinity and enables to expand bank of knowledge about conditions of formation of natural waters and their quality for drinking or technical use and fish economy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3388
Appears in Collections:2015, № 2 (50), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2015_2_1_78-87.pdf397,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University