DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3431

Название: Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи
Другие названия: Suit and milk production of cows ukrainian black and white dairy cattle
Авторы: Пелехатий, М. С.
Pelehatyy, N.
Слюсар, М. В.
Slusar, N.
Ключевые слова: порода
breed
генотип
genotype
екстер’єрний тип
exterior type
сила впливу
impact strength
консолідованість
consolidation
молочна продуктивність
milk yield
відтворна здатність
reproductive ability
бажаний тип
desired type
Issue Date: 2011
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Пелехатий М. С. Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи / М. С. Пелехатий, М. В. Слюсар // Наук. вісн. Львівського Нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2011. – Т. 13, № 2 (48), ч. 2. – С. 94–103.
Аннотация: Об'єктом досліджень було племінне поголів'я первісток української чорно-рябої молочної породи (398 голів) приватної агрофірми (ПАФ „ Єрчики" Житомирської області). Досліджувалися взаємозв'язки між забарвленням волосяного покриву корів та їх молочною продуктивністю і відтворною здатністю. Було доведено, що вони мають чітко виражений криволінійний характер. Кореляційне відхилення в 2 — 3 рази переважає коефіцієнт кореляції і у більшості випадків (81,8%) є достовірним ( Р конкурентоздатні є корови середніх за пігментацією волосяного покриву тулуба класів (II і III). Від них отримано за 305 днів лактації по 5175 - 5186 кг молока жирністю 3,96 - 4,03%, по 4282 - 4492 чистого прибутку при рівні рентабельності 51,3 — 53,9%, проти, відповідно, 5037 — 5096 кг, 3,89 — 3,97%, 2633 - 2942 грн. і 27,3 - 31,8% у тварин крайніх (І і IV) класів.
Описание: The study was firstborn livestock breeding Ukrainian black spotted breed of dairy (398 heads) of the private agrofirm "Yerchyky" of Zhytomyr oblast. Investigated the relationship between hair color cows and their milk productivity and reproductive capacity. It was well-proven that they have the expressly expressed curvilinear character. A cross-correlation rejection in 2 - 3 times prevails the coefficient of correlation and at most cases (81,8%) is reliable ( Rprofitability 51,3 - 53,9%, against, accordingly, 5037 - 5096 kg, 3,89 - 3,97%, 2633 - 2942 UAH. and 27,3 - 31,8% for the animals of extreme (I and IV) classes.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3431
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVLNUVMBT_2011_48_94-103.pdf159,01 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University