DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
---Кафедра акушерства і хірургії >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3830

Название: Вплив некогерентного поляризованого світла на сперматогенез бугаїв-плідників
Другие названия: Effect of incoherent polarized light on spermatogenesis sires
Авторы: Калиновський, Г. М.
Kalynovsky, G.
Євтух, Л. Г.
Evtukh, L.
Ключевые слова: бугаї-плідники
вulls-sires
сперматогенез
spermatogenesis
якість сперми
sperm quality
кількість спермодоз
quantity spermodoz
некогерентне поляризоване світло
incoherent polarized light irradiation
опромінення
parenchyma
звивисті канальці
meandering channel
клітини Сертолі
Sertoli cells
клітини Лейдіга
Leydig cells
Issue Date: 2014
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Калиновський Г. М. Вплив некогерентного поляризованого світла на сперматогенез бугаїв-плідників / Г. М. Калиновський, Л. Г. Євтух / Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Вет. медицина. – 2014. – Вип. 6 (35). – С. 234–238.
Аннотация: У досліді на 5-ти бугаях-плідниках голштинської породи, класу еліта-рекорд, віком 4-11 років зі зниженою спермопродуктивністю, завезених з Німеччини досліджували вплив некогерентного поляризованого світла, випромінюваного лампою «Біоптрон компакт ІІІ», на їх загальний стан і якість сперми. Установлено, що опромінення лампою «Біоптрон» зовнішньої бокової стінки мошонки з відстані 10 см протягом 10 днів щоденно по 6 хвилин негативно не впливає на загальний стан бугаїв-плідників. При товщині шкіри і оболонок сім’яників у місці опромінення 9 мм промені НПС проникають в глибину їх паренхіми на 16 мм. Стимулювальний вплив НПС на сперміогенез продовжувався протягом часу втричі довшого, ніж він тривав і проявлявся у підвищенні активності та збільшенні концентрації сперміїв в 1 мл як під час, так і після опромінення.
In the experiment on 5th bulls-sires of the Holstein breed, of the elite-record class, aged 4-11 years with the low spermproductivity, imported from Germany, the research of the effect of incoherent polarized light has been conducted, that was emitted by the lamp "Bioptron Compact III", on their general state and quality of sperm bulls-sires. It has been established that the irradiation with the lamp "Bioptron" of the outer side of the scrotum doesn’t affect negatively on the general state of the bulls-sires. When the thickness of the skin and testis membranes is 9 mm at the place of the irradiation the NPCs rays penetrate into deep of their parenchyma into 16 mm. Stimulating effect of NPCs on spermiohenez was lasted during some time for3 times longer than it was continued before and it has been shown the increase of the activity and the concentration of spermatozoa in 1 ml as during as after the irradiation.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3830
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VSNAY_2014_234-238.pdf242,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University