DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішньої паталогії, акушерства, хірургії і фізіології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4307

Название: Плани і перспективи розвитку молочного скотарства Житомирщини
Другие названия: Планы и перспективы развития молочного скотарства Житомирщины
Plans and prospects of development of dairy cattle breeding Zhytomy
Авторы: Ревунець, А. С.
Ревунец, А. С.
Revunetz, А.
Ключевые слова: корови
коровы
cows
Україна
Украина
Ukraine
молочне скотарство
молочное скотоводство
dairy cattle
молоко
milk
завезення корів
завоз коров
the importation of cows
Issue Date: 2010
Издатель: Ветінформ; Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів; Ветеринарна медицина України
Библиографическое описание: Ревунець А. С. Плани і перспективи розвитку молочного скотарства Житомирщини / А. С. Ревунець // Ветеринарна медицина України. – 2010. – № 2. – С. 15–16.
Аннотация: Україна впродовж багатьох століть своєї історії розвивається як аграрна держава з високим природним потенціалом. Стабілізація економіки та інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, відродження старих і впровадження нових технологій ведення та розведення тваринництва дозволять підвищити добробут кожного українця. В статті проаналізовано стан молочного скотарства на Житомирщині. На нашу думку, причини складного стану галузі скотарства не лише в області, а загалом у країні є ідентичними і їх необхідно вирішувати нагально і на державному рівні. До того ж, з метою відновлення чисельності та покращення продуктивних якостей маточного поголів’я в особистих селянських господарствах осіменіння корів і телиць парувального віку здійснювати тільки спермою бугаїв-плідників вітчизняних порід. Аби збільшити чисельність стада молочних корів в області, вважаємо за необхідне закуповувати в селянських господарствах теличок не старших 4–5-місячного віку (по закінченні молочного періоду) та комплектувати ними перспективні державні господарства.
В статье проанализировано состояние молочного скотоводства на Житомирщине. По нашему мнению, причины сложного состояния отрасли скотоводства не только в области, а в целом в стране являются идентичными и их необходимо решать неотложно и на государственном уровне. К тому же, с целью восстановления численности и улучшение продуктивных качеств маточного поголовья в личных крестьянских хозяйствах осеменение коров и телок случного возраста осуществлять только спермой быков-производителей отечественных пород. Чтобы увеличить численность стада молочных коров в области, считаем необходимым закупать в крестьянских хозяйствах телок не старше 4–5-месячного возраста (по окончании молочного периода) и комплектовать ими перспективные государственные хозяйства.
The article analyzes the state of dairy farming in the Zhytomyr region. In our opinion, the reasons are complex state of cattle industry not only in the region but in the whole country are identical and it is necessary to solve urgent and at the state level. Besides, to restore strength, and improving the productive qualities of breeding stock in personal subsidiary farms of insemination of cows and heifers slucero of age to carry only sperm bulls of domestic breeds. To increase the number of herds dairy cows in the region, we believe it is necessary to purchase farms heifers not older than 4–5 months of age (at the end of the milk period) and to match their perspective of the state economy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4307
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VMY_2010_15-16.pdf188,4 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University