DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва, переробки та якості продукції тваринництва >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4553

Название: Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів Житомирської області, які зазнали радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС (Узагальнені дані за 1991–2004 рр.)
Другие названия: Общедозиметрическая паспортизация населенных пунктов Житомирской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на ЧАЭС (Обобщенные данные 1991–2004 гг.)
General dosimetry certification settlements of Zhitomir region that suffered from radioactive contamination after the Chernobyl accident (summary data for 1991–2004)
Авторы: Дідух, М. І.
Дидух, Н. И.
Didukh, М.
Можар, Я. А.
Mozhar, Ya.
Чикалюк, В. А.
Chykaliuk, V.
Вінічук, В. О.
Виничук, В. О.
Vinichuk, V.
Мартенюк, М. В.
Marteniuk, M.
Ключевые слова: радіоактивне забруднення
радиоактивное загрязнение
nuclear pollution
радіація
радиация
radiation
радіонукліди
радионуклиды
radionuclides
паспортизація
паспортизация
passport
Issue Date: 2006
Издатель: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Міністерство аграрної політики України; Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет»
Библиографическое описание: Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів Житомирської області, які зазнали радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС (Узагальнені дані за 1991–2004 рр.) / М. І. Дідух, Я. А. Можар, В. А. Чикалюк [та ін.]. – Житомир : ДАЕУ, 2006. – 80 с.
Аннотация: Брошуру підготовлено в рамках Житомирської обласної програми з мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Житомирської облдержадміністрації (договір 2/06 від 19 червня 2006 р.). В цій брошурі наведені результати аналізу даних загальнодозиметричної паспортизації населених пунктів території Житомирської області, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Дані матеріали отримані в рамках програми «Паспортизація населених пунктів України» МНС України.
Брошюру подготовлено в рамках Житомирской областной программы по минимизации последствий аварии на ЧАЭС с Управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Житомирской облгосадминистрации (договор 2/06 от 19 июня 2006). В этой брошюре приведены результаты анализа данных общедозиметрической паспортизации населенных пунктов территории Житомирской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС. Данные материалы полученные в рамках программы «Паспортизация населенных пунктов Украины» МЧС Украины.
This brochure presents the results of data analysis of general dosimetry certification settlements of the Zhytomyr region, contaminated by the Chernobyl accident. These materials obtained within the «Certification of settlements of Ukraine» MOE Ukraine.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4553
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zagalna_dozimetrihna_pasportizatia_2006_80.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University