DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4670

Название: Ефект функціонування підприємства: сутність і види
Другие названия: Effect of functioning of the enterprise: essence and types
Эффект функционирования предприятия: сущность и виды
Авторы: Світлишин, І. І.
Svitlyshyn, I.
Светлишин, И. И.
Ключевые слова: результат
result
ефект
effect
эффект
підприємство
enterprise
предприятие
господарська діяльність
economic activity
хозяйственная деятельность
капітал
capital
капитал
інвестиції
investments
инвестиции
продукція
products
продукция
дохід
profit
доход
витрати
costs
расходы
податки
taxes
налоги
Issue Date: 2014
Издатель: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Українська асоціація управління проектами; Університет економіки та права «Крок»
Библиографическое описание: Світлишин І. І. Ефект функціонування підприємства: сутність і види / І. І. Світлишин // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2014 – №1 (49). – С. 74–87.
Аннотация: Розроблено підхід до визначення і систематизації основних видів ефекту функціонування підприємств аграрного сектору. Підхід базується на запропонованій моделі, що системно відображає всі стадії і види господарської діяльності підприємства, а також інтереси як товаровиробника, так і суспільства в особі широкого кола споживачів. Розроблено та обґрунтовано систему показників для кількісного виміру ефекту. Запропоновано підхід до обчислення узагальнюючих показників та інтегрального ефекту підприємства.
Approach is worked out to determination and systematization of basic types of effect of functioning of enterprises of agrarian sector. Approach is based on the offered model, that system represents all stages and types of economic activity of the enterprise, and also interests of commodity producer and public. The system of indexes is worked out and reasonable for the quantitative measuring of effect. Offered approach to the calculation of summarizing indexes and integral effect of the enterprise.
Разработан подход к определению и систематизации основных видов эффекта функционирования предприятий аграрного сектора. Подход базируется на предложенной модели, которая системно отображает все стадии и виды хозяйственной деятельности предприятия, а также интересы как товаропроизводителя, так и общества в лице широкого круга потребителей. Разработана и обоснована система показателей для количественного измерения эффекта. Предложен подход к вычислению обобщающих показателей и интегрального эффекта предприятия.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4670
ISSN: 2222-8810
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PMDP_2014_1_74-87.pdf506 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University