DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4728

Название: Рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення північних районів Житомирщини, постраждалих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС на період 2011–2016 рр.
Другие названия: Recommendations on agricultural production in the radioactive contamination of the northern regions of Zhytomyr, victims of the Chernobyl accident for 2011–2016
Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения северных районов Житомирщины, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС в период 2011–2016 гг.
Авторы: Дейсан, М. М.
Deysan, M.
Дідківський, М. П.
Didkivskyy, M.
Дидковский, М. П.
Данкевич, Є. М.
Dankevych, Ye.
Данкевич, Е. М.
Савченко, Ю. І.
Savchenko, Yu.
Савченко, Ю. И.
Савчук, І. М.
Savchuk, I.
Савчук, И. Н.
Ратошнюк, І. Ю.
Ratoshnyuk, I.
Ратошнюк, И. Ю.
Мельничук, А. О.
Melnichuk, А.
Куновський, В. І.
Kunovskyy, V.
Куновский, В. И.
Данкевич, В. Є.
Dankevych, V.
Данкевич, В. Е.
Полінкевич, В. А.
Polinkevich, V.
Полинкевич, В. А.
Нетреба, Ю. А.
Netreba, Yu.
Мисловський, О. Л.
Myslovskyy, A.
Мисловский, О. Л.
Петрук, М. М.
Petruk, M.
Мартинюк, О. М.
Martyniuk, M.
Ключевые слова: сільськогосподарське виробництво
agricultural production
сельскохозяйственное производство
радіаційно забруднені території
radioactively contaminated territories
радиационно зараженные территории
Чорнобильська АЕС
the Chernobyl nuclear power plant
Чернобыльская АЭС
екологічна безпека
ecological safety
экологическая безопасность
ефективність
efficiency
эффективность
Issue Date: 2011
Издатель: Житомирська обласна державна адміністрація; Головне управління агропромислового розвитку; Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Житомирської області; Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення північних районів Житомирщини, постраждалих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС на період 2011–2016 рр. / [М. М. Дейсан, М. П. Дідківський, Є. М. Данкевич та ін.]. – Житомир : Ін-т сільського госп-ва Полісся НААН України, 2011. – 34 с.
Аннотация: Проведена комплексна оцінка сучасного агроекологічного стану критичних господарств північних районів Житомирської області, що піддалися радіоактивному забрудненню. Визначено екологічні проблеми поліських ландшафтів. Викладені методичні підходи до формування оптимізованого агроландшафту, які забезпечують екологічну безпеку і економічну доцільність ведення сільськогосподарського виробництва на радіаційно забруднених територіях. Методичні рекомендації призначені для державних органів влади, які можуть використовувати їх для здійснення контролю за стійкістю агроландшафтів, прогнозування змін та прийняття управлінських рішень для планування заходів призупинення негативних наслідків радіоактивного забруднення земель сільськогосподарського призначення.
In this paper, we conducted a comprehensive assessment of modern agro-ecological status of critical facilities northern regions, Zhytomyr region, contaminated. We have identified environmental problems woodlands landscapes. In this paper we set out methodical approaches to forming optimized agricultural landscapes that provide environmental safety and economic viability of agricultural production in contaminated areas. Guidelines are intended for public authorities, who can use them to control the stability of agricultural landscapes, forecasting changes and management decisions for planning of the suspension of the negative consequences of radioactive contamination of agricultural land.
Проведена комплексная оценка современного агроэкологического состояния критических хозяйств северных районов Житомирской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Определены экологические проблемы полесских ландшафтов. Изложенные методические подходы к формированию оптимизированного агроландшафта, которые обеспечивают экологическую безопасность и экономическую целесообразность ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных территориях. Методические рекомендации предназначены для государственных органов власти, которые могут использовать их для осуществления контроля за устойчивостью агроландшафтов, прогнозирования изменений и принятия управленческих решений для планирования мероприятий приостановления негативных последствий радиоактивного загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4728
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MR_2011_1-34.pdf416,89 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University