DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішньої паталогії, акушерства, хірургії і фізіології >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4834

Название: Спосіб отримання ветеринарного препарату «Фетоплацентат» для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів
Другие названия: Способ получения ветеринарного препарата «Фетоплацентата» для профилактики и лечения акушерских и гинекологических патологий у коров
Method of obtaining veterinary drug «Fetoplacentate» for prevention and therapy obstetric and gynecological pathologies in cows
Авторы: Калиновський, Г. М.
Калиновский, Г. Н.
Kalynovskyi, G.
Грищук, Г. П.
Gryshchuk, G.
Ревунець, А. С.
Ревунец, А. С.
Revunets, А.
Ковальчук, Ю. В.
Kovalchuk, Yu.
Карпюк, В. В.
Karpyuk, V.
Ковальов, П. В.
Ковалев, П. В.
Kovalov, P.
Захарін, В. В.
Захарин, В. В.
Zakharin, V.
Афанасієва, Л. П.
Афанасиева, Л. П.
Afanasieva, L.
Журавльов, В. Д.
Журавлев, В. Д.
Zhuravlev, V.
Ключевые слова: роди
роды
calving
післяродовий період
послеродовой период
postnatal period
нетелі
нетели
heifers
корови-первістки
коровы-первотёлки
first-calf cows
новонароджені телята
новорождённые телята
neonatal calves
склад крові
состав крови
blood compasition
фетоплацентат
fetoplacentate
Issue Date: 10-Feb-2010
Издатель: Державний департамент інтелектуальної власності
Библиографическое описание: Пат. 89579 Україна, МПК A61K 35/48, A61P 15/00. Спосіб отримання ветеринарного препарату «Фетоплацентат» для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів / Калиновський Г. М., Грищук Г. П., Ревунець А. С., Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В., Ковальов П. В., Захарін В. В., Афанасієва Л. П., Журавльов В. В. ; заявники і патентовласники Калиновський Г. М., Грищук Г. П., Ревунець А. С., Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В., Ковальов П. В., Захарін В. В., Афанасієва Л. П., Журавльов В. В. – № a200808001 ; заявл. 12.06.2008 ; дата публікації 10.02.2010, Бюл. № 3.
Аннотация: Винахід відноситься до ветеринарної медицини, а саме до препаратів, які можуть бути використані для стимуляції і синхронізації статевого циклу, корекції перебігу вагітності, лікування акушерських і гінекологічних захворювань, профілактики неплідності у корів та інших тварин. Спосіб отримання ветеринарного препарату для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів, при якому виготовляють біологічно активну речовину із органів трупів ссавців, подрібнюють її, змішують із стерильним розріджувачем з наступною стерилізацією отриманого препарату, який відрізняється тим, що біологічно активну речовину виготовляють із повного вмісту тканин матки, узятих від клінічно здорових корів 1–7 місяців тільності одразу після забою, шляхом витримування їх протягом 2–8 діб при температурі 2–7 °С з наступним промиванням водою з температурою 30...50 °С, подрібненням та перемішуванням зі стерильним розріджувачем при наступному співвідношенні складових, у вагових частинах.
Изобретение относится к ветеринарной медицине, а именно к препаратам, какие могут быть использованы для стимуляции и синхронизации полового цикла, коррекции течения беременности, лечение акушерских и гинекологических заболеваний, профилактики бесплодия у коров и других животных. Способ получения ветеринарного препарата для профилактики и лечения акушерских и гинекологических патологий у коров, при котором изготавливают биологически активное вещество из органов трупов млекопитающих, измельчают ее, смешивают со стерильным разбавителем с последующей стерилизацией полученного препарата, отличающийся тем, что биологически активное вещество изготавливают из полного содержания тканей матки, взятые от клинически здоровых коров 1–7 месяцев стельности сразу после забоя, путем выдерживания их в течение 2–8 суток при температуре 2–7 °с с последующим промыванием водой с температурой 30...50 °С, измельчением и перемешиванием со стерильным разбавителем при следующем соотношении составляющих, в весовых частях.
Invention refers to veterinary medicine, namely for drug that can be used for stimulation and sync of sexual cycle, correction, pregnancy, treatment of obstetric and gynecological diseases, for prevention barrenness of cows and other animals. A method of producing a veterinary product for the prevention and treatment of obstetric and gynecological diseases in cows, which produce a biologically active substance from the bodies of dead mammals, crushed it, mixed with sterile diluent, followed by sterilization of the obtained preparation, characterized in that the biologically active substance are made of the total content of uterine tissue taken from clinically healthy cows 1–7 months of pregnancy immediately after slaughter, by exposing them for 2–8 days at a temperature of 2–7 °C followed by washing with water with a temperature of 30...50 °C, by grinding and mixing with the sterile diluent at the following ratio of components, in weight parts.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4834
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Patent_89579_2010.pdf86,97 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University