DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва, переробки та якості продукції тваринництва >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5060

Название: Вплив мікроелементів Co, Cu, Mn, Zn на перехід цезію-137 і стронцію-90 із раціону в молоко корів, їх продуктивність
Другие названия: Влияние микроэлементов Co, Cu, Mn, Zn на переход цезия-137 и стронция-90 из рациона в молоко коров, их производительность
Effect of trace elements Co, Cu, Mn, Zn to the transition of cesium-137 and strontium-90 in the diet with milk cows, their performance
Авторы: Біденко, В. М.
Биденко, В. Н.
Bidenko, V.
Кураченко, Н. М.
Кураченко, Н. Н.
Kurachenko, N.
Ковальчук, В. І.
Ковальчук, В. И.
Kovalchuk, V.
Трунова, О. К.
Trunova, О.
Ключевые слова: корови
коровы
cows
молоко корів
молоко коров
cow milk
молочна продуктивність
молочная продуктивность
milk production
мікроелементи
микроэлементы
microelements
радіонукліди
радионуклиды
radionuclides
Issue Date: 2009
Издатель: Вінницький національний технічний університет
Библиографическое описание: Вплив мікроелементів Co, Cu, Mn, Zn на перехід цезію-137 і стронцію-90 із раціону в молоко корів, їх продуктивність / В. М. Біденко, Н. М. Кураченко, В. І. Ковальчук, О. К Трунова // ІІ-й Всеукр. з'їзд екологів з міжнар. участю : зб. наук. ст., 23–26 верес. 2009 р. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2009. – С. 504–505.
Аннотация: Вивчено вплив солей і комплексонатів мікроелементів Со, Сu, Мn, Zn, на перехід 137Сs і 90Sr із раціону в молоко корів та їх продуктивність. Досліджено вплив солей і комплексонатів мікроелементів на перехід Цезію-137 і Стронцію-90 із раціону в молоко корів, вивчено вплив вищевказаних сполук на молочну продуктивність тварин. Вивченню мікроелементів присвячена значна кількість наукових робіт видатних учених. Відомо, що до складу тканин і клітин живих організмів входить 47 хімічних елементів, переважну більшість яких, а саме 30 становлять мікро- та ультрамікроелементи.
Изучено влияние солей и комплексонатов микроэлементов Со, Сu, Mn, Zn, на переход 137Сs и 90Sr с рациона в молоко коров и их производительность. Исследовано влияние солей и комплексонатов микроэлементов на переход цезия-137 и стронция-90 с рациона в молоко коров, изучено влияние вышеуказанных соединений на продуктивность животных. Изучению микроэлементов посвящено значительное количество научных работ выдающихся ученых. Известно, что в состав тканей и клеток живых организмов входит 47 химических элементов, подавляющее большинство которых, а именно 30 составляют микро- и ультрамикроэлементы.
The effect of salts and trace elements kompleksonatov Co, Cu, Mn, Zn, on transition from 137Cs and 90Sr cows milk in the diet and their performance. The effect of salts and minerals in the kompleksonatov transition of cesium-137 and strontium-90 in the diet with milk cows, to study the effect of the above compounds in animal productivity.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5060
ISBN: 978-966-2190-11-3
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VNTU_2009_504-505 .pdf43,1 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University