DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5396

Название: Законодавче регулювання продовольчої безпеки
Другие названия: Regulating food security
Авторы: Скидан, О. В.
Skydan, O.
Микитюк, В. М.
Mykytyuk, V.
Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
Ключевые слова: аграрна політика
agricultural policy
продовольча безпека
food security
законодавчо-правове забезпечення
legislative and legal support
Issue Date: 2011
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Скидан О. В. Законодавче регулювання продовольчої безпеки / О. В. Скидан, В. М. Микитюк, О. Д. Ковальчук // Розробити та обґрунтувати стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможного аграрного сектора економіки Північно-Західного регіону України : проміжний звіт з наук.-дослід. теми. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – С. 9–13. – № 0110U002406.
Аннотация: В статті розглядаються особливості проекту Закону України «Про продовольчу безпеку України». Даний документ визначає правові, економічні, соціальні, екологічні та організаційні засади державної політики в сфері формування продовольчої безпеки України. Продовольча безпека є складовою національної безпеки держави. Тенденції світового масштабу останніх років несприятливо впливають на всі національні системи продовольства, сприяючи формуванню нових загроз продовольчій безпеці. Дефіцит, що посилюється незбалансованістю попиту і пропозиції, скороченням експорту та рядом інших причин здійснює депресивний вплив на світовий ринок продовольства. В цих умовах спостерігається суттєве зростання впливу на формування продовольчої безпеки України зовнішніх факторів, оскільки продовольство все більшою мірою стає одним із основних важелів політичного і економічного впливу в міжнародних відносинах.
The features of Ukraine's draft Law «On food security of Ukraine» are researched in the article. This document defines the legal, economic, social, environmental and organizational principles of state policy in the fields of Ukraine food security. Food security is a component of national security.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5396
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NDR_report_2011_9-13.pdf118,07 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University