DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5792

Название: Диференціація корів молочного стада на конституційні типи за щільністю тіла
Другие названия: Дифференциация коров молочного стада на конституционные типы по плотности тела
The differentiation of dairy herd cows by constitutional types according to the body density
Авторы: Піддубна, Л. М.
Поддубная, Л. М.
Piddubna, L.
Гунтік, Д. М.
Гунтик, Д. М.
Guntik, D.
Ключевые слова: конституційні типи
конституционные типы
constitutional types
щільність тіла
плотность тела
body density
умовний об'єм
условный обьем
conditional volume
Issue Date: 2010
Издатель: Луганський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Піддубна Л. М. Диференціація корів молочного стада на конституційні типи за щільністю тіла / Л. М. Піддубна, Д. М. Гунтік // Наук. вісн. Луганського нац. аграр. ун-ту. Сер. Сільськогосподарські науки – 2010. – № 21. – С. 127–131.
Аннотация: Поняття конституції тварин виходить із уяви про цілісність організму, про наявність конкретних властивостей, які можуть бути використані для його характеристики і водночас дадуть змогу об'єднати окремі особини із схожими якостями в групи. Роль цілісності організму в селекційному процесі безперечна, тому проблема конституції тварини привертає увагу багатьох дослідників. Здійснений розподіл 370 корів-первісток української чорно-рябої молочної породи приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області на 3 типи конституції за щільністю тіла (рихлий, проміжний, щільний). Встановлено, що найбільшу живу масу та найвищі показники молочної продуктивності мають корови проміжного типу.
Осуществлено распределение 370 коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной породы частной агрофирмы «Ерчики» Житомирской области на 3 типа конституции по плотности тела (рыхлый, промежуточный, плотный). Установлено, что наибольший живой вес и самые высокие показатели молочной продуктивности имеют коровы промежуточного типа.
Placed distribution of 370 cows firstborn Ukrainian black and white dairy breed of private agricultural company «Yerchyky» Zhitomir region 3 types of body constitution density (loose, intermediate, dense). It was established that the greatest live weight and highest milk production of cows with intermediate type.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5792
ISSN: 2221-5050
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVLNAU_2010_21_127-131.pdf402,5 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University