DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5793

Название: Молочна продуктивність та оплата корму в чорно-рябої худоби
Другие названия: Молочная продуктивность и оплата корма у черно-пестрого скота
Milk yield and feed payment in black and white cattle
Авторы: Щербаков, В. М.
Shcherbakov, V.
Пелехатий, М. С.
Пелехатый, Н. С.
Pelehaty, M.
Ключевые слова: молочна продуктивність
молочная продуктивность
milk yield
чорно-ряба порода
черно-пестрая порода
black-and-white breed
оплата корму
оплата корма
payment of food
Issue Date: 1972
Издатель: Українська академія аграрних наук
Библиографическое описание: Щербаков В. М. Молочна продуктивність та оплата корму в чорно-рябої худоби / В. М. Щербаков, Пелехатий М. С. // Вісн. с.-г. науки. – 1972. – № 1. – С. 85–88.
Аннотация: Вивчено характер зв'язку між надоєм і оплатою корму шляхом кореляційного та регресивного аналізів. Встановлено, що оплата корму молоком у корів чорно-рябої породи поліпшується з підвищенням їх продуктивності до 5500–6000 кг молока. Далі підвищення продуктивності корів супроводжується погіршенням оплати корму. З метою вивчення зв'язку надою корів з оплатою корму молоком, а також ефективності селекції тварин за останньою ознакою ми на племінній фермі радгоспу «Бучанський» (Київська область) провели науково-господарський дослід на 82 чистопородних та помісних (вищих поколінь) коровах чорно-рябої породи. Всі тварини перебували в однакових умовах годівлі та утримання. Дослідну групу корів формували протягом трьох місяців залежно від їх отелення.
Изучен характер связи между удоем и оплатой корма путем корреляционного и регрессивного анализа. Установлено, что оплата корма молоком у коров черно-пестрой породы улучшается с повышением их производительности до 5500–6000 кг молока. Далее повышение продуктивности коров сопровождается ухудшением оплаты корма.
Studied the relationship between yields and fodder payment by correlation and regression analyzes. It is established that the payment of feed milk cows black and white breed improved with increasing their productivity to 5500–6000 kg of milk. Further productivity of cows accompanied by worsening payment feed.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5793
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VSGN_1972_1_85-88.pdf351,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University