DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра ґрунтознавства і землеробства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5811

Название: Екологічні аспекти використання пральних порошків
Другие названия: The ecological aspects of laundry detergents applying
Экологические аспекты использования стиральных порошков
Авторы: Горпинич, А. М.
Gorpinich, A.
Горпинич, А. Н.
Горбунова, Н. О.
Gorbunova, N.
Горбунова, Н. А.
Венгер, О. О.
Venger, O.
Венгер, О. А.
Ключевые слова: синтетичні миючі засоби
synthetic detergents
синтетические моющие средства
пральні порошки
washing powders
стиральные порошки
склад
compound
состав
фосфати
phosphates
фосфаты
забруднення води
water pollution
загрязнение воды
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка
Библиографическое описание: Горпинич А. М. Екологічні аспекти використання пральних порошків / А. М. Горпинич, Н. О. Горбунова, О. О. Венгер // Наука. Молодь. Екологія : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. в рамках І Всеукр. молод. з'їзду екологів з міжнар. участю, 21–23 трав. 2014 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 41–47.
Аннотация: У статті представлено дослідження відповідності складу пральних порошків, представлених на ринку України, нормативним документам. Проведено оцінку впливу пральних порошків на живі організми. До найбільш актуальних проблем сьогодення, від вирішення яких залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми забруднення довкілля. Останні десятиліття особливо стало прогресувати забруднення всіх складових гідросфери – океанів, морів, річок, ставків, боліт, підземних вод. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз доступ до питної води мають 89 % населення Земної кулі. При цьому 783 млн. людей змушені користуватися забрудненими джерелами.
The article presents research accordance of detergents, which are sold in Ukraine for regulations. An assessment of the impact of detergents on living organisms was conducted.
В статье представлено исследование соответствия состава стиральных порошков, представленных на рынке Украины, нормативным документам. Проведена оценка влияния стиральных порошков на живые организмы.
Описание: In the article the authors compared the composition and toxicity of detergents for living organisms.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5811
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MNE_2014_41-47.pdf315,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University