DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
---Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5981

Название: Інформаційне забезпечення створення умовних позначень системи спостереження за повітряним середовищем міста для цифрових карт
Другие названия: Информационное обеспечение создания условных обозначений системы наблюдения за воздушной средой города для цифровых карт
Informative providing of creation of conditional denotations of the system of supervision after the air environment of city for digital map
Авторы: Багмет, А. П.
Bagmet, A.
Ковальчук, С. В.
Kovalchuk, S.
Ключевые слова: моніторинг атмосферного повітря
мониторинг атмосферного воздуха
monitoring of atmosphere air
пост спостереження забруднення атмосферного повітря
пост наблюдения загрязнения атмосферного воздуха
atmosphere air pollution supervisor post
цифрова карта
цифровая карта
digital map
ГІС-аналіз
ГИС-анализ
GIS-analysis
Issue Date: 2011
Издатель: Подільський державний аграрно-технічний університет
Библиографическое описание: Багмет А. П. Інформаційне забезпечення створення умовних позначень системи спостереження за повітряним середовищем міста для цифрових карт / А. П. Багмет, С. В. Ковальчук // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. у-ту. – 2011. – Спец. вип. : Сучасні проблеми збалансованого природокористування : матеріали VІ наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 2011 р. – С. 76–78.
Аннотация: Оцінка та аналіз стану системи спостереження за повітряним середовищем міст доцільно здійснювати з використанням картографічної основи. Для нанесення на карту (план) інформації про природні та штучні об’єкти використовується система умовних позначень для картографування, яка наразі не містить умовні позначення екологічного спрямування. На підставі аналізу системи умовних позначень розроблені та пропонуються умовні позначення для відображення на цифрових картах(планах) системи спостереження за повітряним середовищем міста.
Оценка и анализ состояния системы наблюдения за воздушной средой городов целесообразно осуществлять с использованием картографической основы. Для нанесения на карту (план) информации о природных и искусственных объектах используется система условных обозначений для картографирования, которая не содержит условные обозначения экологического направления. На основании анализа системы условных обозначений разработаны и предлагаются условные обозначения для отображения на цифровых картах (планах) системы наблюдения за воздушной средой города.
Estimation and analysis of the state of the system of supervision after the air environment of cities expediently to carry out with the use of cartographic basis. For mapping of the information about natural and artificial objects the system of conditional denotations for drawing a map is used, which does not contain conditional denotations of ecological direction. On the basis of analysis of the conditional denotations system the conditional denotations for the reflection on the digital maps (plans) of the system of supervision after the air environment of city are developed and offered.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5981
Appears in Collections:---Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IZSUPTSKARTA_2011_76-78.pdf201,58 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University