DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2007, № 2 (20) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/7207

Название: Сезонна динаміка акумуляції 137Cs фітомасою молінії голубої в умовах суборів житомирського Полісся
Другие названия: Сезонная динамика аккумуляции 137Cs фитомассы молинии голубой в суборевых условиях житомирского Полесья
Seasonal dynamics of 137Cs accumulation by Molinia caeruiea in subors of Zhytomyr Polissya
Авторы: Іванюк, І. Д.
Иванюк, И. Д.
Ivanyuk, I.
Краснов, В. П.
Krasnov, V.
Орлов, О. О.
Орлов, А. А.
Orlov, O.
Ключевые слова: накопичення радіонуклідів
накопление радионуклидов
accumulation of radionuclides
щільність забруднення ґрунту
плотность загрязнения почвы
the density of soil contamination
кормові рослини
кормовые растения
forage plants
лісові кормові угіддя
лесные кормовые угодья
forest grasslands
Issue Date: 2007
Издатель: Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет»
Библиографическое описание: Іванюк І. Д. Сезонна динаміка акумуляції 137Cs фітомасою молінії голубої в умовах суборів житомирського Полісся / І. Д. Іванюк, В. П. Краснов, О. О. Орлов // Вісник ДАУ. – 2007. – № 2 (20). – С. 176–182.
Аннотация: Проаналізована інтенсивність акумуляції 137Сs фітомасою молінії голубої протягом вегетаційного періоду. Виявлена істотна сезонна динаміка вмісту радіонукліду у кормовому виді, причому спостерігається зменшення рівнів забруднення 137Сs з весни до осені. Під час проведення досліджень встановлено, що у всі фенодати коефіцієнт переходу 137Сs до фітомаси молінії є достатньо високим, тому її слід вважати інтенсивним накопичувачем радіонукліду. На підставі отриманих результатів зроблено висновки щодо можливості отримання нормативно чистої молочної продукції у відповідності до ДР–2006 після випасання молочної худоби на кормових угіддях суборів житомирського Полісся, а також при годівлі тварин сіном, заготовленим на таких угіддях.
Проанализирована удельная активность 137Сs в фитомассе молинии голубой. Виявлена существенная сезонная динамика содержения радионуклидов на протяжении вегетационного периода. На основании полученых данных сделаны выводы относительно возможности использования суборевых условий житомирского Полесья для выпаса молочных животных.
Specific activity of 137Сs in the Molinia caerulea (L.) of subors of Zhytomyr Polissya was analyzed. It was found an assential seasonal dynamics of 137Сs from spring to autumn. Obtained results testified about impossibility of using of investigated ecotops for grazing of milk cattle in conditions of forests radiocontamination.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7207
Appears in Collections:2007, № 2 (20)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VDAU_2007_2_20_176-182.pdf308,35 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University