DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки, підприємництва та туризму >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/7785

Название: Управління інноваційними процесами в аграрній сфері
Другие названия: Управление инновационными процессами в аграрной сфере
Management of innovation processes in agriculture
Авторы: Леніц, Д. В.
Лениц, Д. В.
Lenits, D.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: мікрорівень
микроуровень
microlevel
фермерські господарства
фермерские хозяйства
farms
лізингові компанії
лизинговые компании
leasing companies
Issue Date: 2016
Издатель: Юдіна Л. І.
Библиографическое описание: Леніц Д. В. Управління інноваційними процесами в аграрній сфері / Д. В. Леніц, М. Ф. Плотнікова // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. – К. : Юдіна Л. І., 2016. – С. 43–45.
Аннотация: Управління інноваційним процесом як особлива сфера діяльності економіки АПК обумовлює наукову основу її організації на макрорівні, де держава виконує свої управлінські функції шляхом регулювання економіки, і на мікрорівні, де функціонують підприємницькі структури, використовуючи нові досягнення НТП. Для підвищення ефективності інноваційного менеджменту, орієнтованого на збільшення прибутку, важливе значення має мікрорівень.
Управление инновационным процессом как особая сфера деятельности экономики АПК обусловливает научную основу ее организации на макроуровне, где государство выполняет свои управленческие функции путем регулирования экономики, и на микроуровне, где функционируют предпринимательские структуры, используя новые достижения НТП. Для повышения эффективности инновационного менеджмента, ориентированного на увеличение прибыли, важное значение имеет микроуровень.
Management innovation process as a special sector of the economy APC makes scientific basis for its organization at the macro level, where the state carries out its administrative functions by regulating the economy, and at the micro level, where there are business structure, new advances using NTP. To improve the efficiency of innovation management focused on increasing profits, the importance of micro-level.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7785
ISBN: 978-966-97581-1-8
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Mater_conf_2016_43-45.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University