DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/7786

Название: Планування маркетингової стратегії при здійсненні інноваційної діяльності підприємства
Другие названия: Планирование маркетинговой стратегии при осуществлении инновационной деятельности предприятия
Planning a marketing strategy in the implementation of enterprise innovation
Авторы: Бовсуновська, Н. М.
Бовсуновская, Н. Н.
Bovsunovska, N.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: маркетингові системи
маркетинговые системы
marketing systems
стратегія маркетингу
стратегия маркетинга
marketing strategy
ринкові процеси
рыночные процессы
market processes
Issue Date: 2016
Издатель: Юдіна Л. І.
Библиографическое описание: Бовсуновська Н. М. Планування маркетингової стратегії при здійсненні інноваційної діяльності підприємства // Н. М. Бовсуновська, М. Ф. Плотнікова // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. – К. : Юдіна Л. І., 2016. – С. 55–57.
Аннотация: Процес становлення і розвитку сучасних ринкових відносин в Україні вимагає здійснення якісних перетворень в сфері виробництва і в свідомості працівників. Проблемам формування маркетингових систем управління в Україні присвячена значна кількість наукових досліджень, в яких дається оцінка сучасним ринковим відносинам, висловлюються пропозиції щодо вирішення соціально-економічних проблем підприємств, зокрема аграрного сектора економіки.
Процесс становления и развития современных рыночных отношений в Украине требует осуществления качественных преобразований в сфере производства и в сознании работников. Проблемам формирования маркетинговых систем управления в Украине посвящено значительное количество научных исследований, в которых дается оценка современным рыночным отношениям, высказываются предложения по решению социально-экономических проблем предприятий, в частности аграрного сектора экономики.
The process of formation and development of modern market relations in Ukraine requires the implementation of qualitative changes in the production and in the minds of employees. Problems of Formation of marketing management systems in Ukraine dedicated a significant amount of research, which assesses the current market economy, expressed proposals to address socio-economic problems of enterprises, including the agricultural sector.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7786
ISBN: 978-966-97581-1-8
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Mater_conf_2016_55-57.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University