DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8137

Название: Моделі та механізми управління взаємовідносинами між обліковими системами
Другие названия: Модели и механизмы управления взаимоотношениями между учетными системами
Models and mechanisms for managing the relationship between accounting systems
Авторы: Савченко, Н. М.
Савченко, Н. Н.
Savchenko, N.
Савченко, Р. О.
Савченко, Р. А.
Savchenko, R.
Ключевые слова: бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
accounting
система управління
система управления
management system
інформація
информация
information
підприємство
предприятие
enterprise
Issue Date: 2017
Издатель: Полтавська державна аграрна академія
Библиографическое описание: Савченко Н. М. Моделі та механізми управління взаємовідносинами між обліковими системами / Н. М. Савченко, Р. О. Савченко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка, 20 квіт. 2017 р. – Полтава : ПДАА, 2017. – Ч. 1. – С. 301–306.
Аннотация: Сучасний стан розвитку вітчизняної економіки зумовлює зростання інтересу до вивчення механізму управління різними підсистемами бухгалтерського обліку, особливо можливості інтеграції всієї облікової інформації. Цей інтерес підкріплюється проведенням перманентного удосконалення міжнародного досвіду в цій сфері, адже світовою практикою було розроблено декілька моделей за для дослідження такого взаємозв’язку.
Современное состояние отечественной экономики вызывает рост интереса к изучению механизма управления различными подсистемами бухгалтерского учета, особенно возможности интеграции всей учетной информации. Этот интерес подкрепляется проведением перманентного совершенствования международного опыта в этой сфере, ведь мировой практикой было разработано несколько моделей для исследования такой взаимосвязи.
The current state of development of the national economy leads to an increase in interest in studying the mechanism of management of different subsystems of accounting, especially the possibility of integration of the entire accounting information. This interest is reinforced by the ongoing improvement of international experience in this field, as world practice has developed several models for the study of such interconnections.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8137
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
APPROAK_2017_1_301-306.pdf291,71 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University