DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8139

Название: Автоматизація вирішення задач управлінського контролю та обліку в підприємстві
Другие названия: Автоматизация решения задач управленческого контроля и учета на предприятии
Automation of the decision of tasks of administrative control and accounting in the enterprise
Авторы: Савченко, Р. О.
Савченко, Р. А.
Savchenko, R.
Ключевые слова: автоматизована система обробки
автоматизированная система обработки
automated processing system
управлінський облік
управленческий учет
managerial accounting
грошові ресурси
денежные ресурсы
money resources
підприємство
предприятие
enterprise
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Савченко Р. О. Автоматизація вирішення задач управлінського контролю та обліку в підприємстві / Р. О. Савченко // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону : зб. тез дванадцятої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 17 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 136–138.
Аннотация: Нині, в умовах невизначеності та ризиків зовнішнього середовища, в умовах жорсткої конкурентної боротьби, все більш актуальним стає питання удосконалення керованості підприємствами: підвищення оперативності та аналітичності облікової інформації, посилення контролю, прискорення бізнес-процесів, покращення ефективності роботи персоналу через модернізацію ведення бухгалтерського обліку та контролю. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є запровадження автоматизованої системи, яка буде сприяти оперативному виконанню вище перерахованих функцій.
Сейчас, в условиях неопределенности и рисков внешней среды, в условиях жесткой конкурентной борьбы, все более актуальным становится вопрос усовершенствования управляемости предприятиями: повышение оперативности и аналитичности учетной информации, усиление контроля, ускорения бизнес-процессов, повышения эффективности работы персонала через модернизацию ведения бухгалтерского учета и контроля. Одним из путей решения этой проблемы является внедрение автоматизированной системы, которая будет способствовать оперативному выполнению перечисленных функций.
Today, in conditions of uncertainty and risks of the environment, in a context of harsh competition, the issue of improving the management of enterprises is becoming more and more relevant: increasing the efficiency and accounting of accounting information, strengthening control, accelerating business processes, improving the efficiency of personnel through the modernization of accounting and control. One of the solutions to this problem is the introduction of an automated system that will facilitate the prompt execution of the above functions.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8139
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FSRASE_2016_136-138.pdf277,94 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University