DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8338

Название: The reproductive function and the metabolic state of cows organism after giving an injection of a neurotropic and metabolic preparation in the last ten-day period of pregnancy
Другие названия: Відтворювальна здатність та метаболічний стан організму корів після введення метаболічно-нейротропного препарату в останню декаду тільності
Воспроизводительная способность и метаболическое состояние организма коров после введения метаболически-нейротропного препарата в последнюю декаду стельности
Авторы: Sheremeta, V.
Шеремета, В. І.
Шеремета, В. И.
Trohimenko, V.
Трохименко, В. З.
Ключевые слова: cows
корови
коровы
pregnancy
тільність
стельность
Glutam 1 M preparation
препарат Глютам 1 М
estradiol
естрадіол
эстрадиол
progesterone
прогестерон
lutropin
лютропін
лютропин
follitropin
фолітропін
фолитропин
impregnation capacity
запліднення
оплодотворяемость
service period
сервіс-період
сервис-период
Issue Date: 2017
Издатель: University of Oslo, Norway
Библиографическое описание: Sheremeta V. The reproductive function and the metabolic state of cows organism after giving an injection of a neurotropic and metabolic preparation in the last ten-day period of pregnancy / V. Sheremeta, V. Trohimenko // Norwegian journal of development of the international science. – 2017. – № 6, vol. 1. – P. 96–99.
Аннотация: It has been determined that the regulatory and the biochemical processes in Holstein cow’s organisms which received the neurotropic and metabolic preparation Glutam 1 M at a dose of 20 ml on the 265th-267th day of pregnancy were more favourable for the restoration of the reproductive function than in control. Thus, in the blood of cows the amount of estradiol significantly increases, followed by a false decrease in progesterone amount. The lutropin concentration significantly decreases as compared to the false decrease in control, and the amount of follitropin increases. The amount of glucose, inorganic phosphorus, albumen, cholesterol decreased by 11.8%, 11.1%, 10.6%, 13.1% respectively, and the amount of globulins increased by 5.35(p<0.05) as compared to the 265th day. These changes of the researched ingredients of cow’s blood contributed to the reduction of the pregnancy period by 2 days, as well as to the increase in impregnation capacity after the first insemination procedure by 42.8%, and to the reduction of service period and the insemination index by 38.9 days(p<0.001) and by 35% (p<0.05).
Встановлено, що регулятивні та біохімічні процеси в організмі корів голштинської породи, яким вводили нейротропний і метаболічний препарат Глютам 1 M у дозі 20 мл на 265-267-й день тільності, були більш сприятливими для відновлення репродуктивної функції, ніж у підконтрольних. Таким чином, у крові корів значно збільшується кількість естрадіолу, після чого відбувається зниження кількості прогестерону. Концентрація лютропіну суттєво зменшується в порівнянні з зменшенням у контрольних, а кількість фолітропіну збільшується. Кількість глюкози, неорганічного фосфору, білка, холестерину знизилася на 11,8%, 11,1%, 10,6%, 13,1% відповідно, а кількість глобулінів збільшилася на 5,35 (р <0,05) у порівнянні з 265-м днем. Ці зміни досліджуваних інгредієнтів крові корів сприяли зменшенню періоду тільності на 2 дні, а також поліпшенню відтворювальної здатності, заплідненню після першого осіменіння на 42,8%, а також скорочення періоду відновлення та індексу осіменіння на 38,9 дні (р <0,001) і на 35% (р <0,05).
Установлено, что регулятивные и биохимические процессы в организме коров голштинской породы, которым вводили нейротропный и метаболический препарат Глютам 1 M в дозе 20 мл на 265-267-й день стельности, были более благоприятными для восстановления репродуктивной функции, чем у подконтрольных. Таким образом, в крови коров значительно увеличивается количество эстрадиола, после чего происходит снижение количества прогестерона. Концентрация лютропина существенно уменьшается по сравнению с уменьшением у подконтрольных, а количество фолитропин увеличивается. Количество глюкозы, неорганического фосфора, белка, холестерина снизилась на 11,8%, 11,1%, 10,6%, 13,1% соответственно, а количество глобулинов увеличилась на 5,35 (р <0,05) по сравнению с 265-м днем. Эти изменения исследуемых ингредиентов крови коров способствовали уменьшению периода стельности на 2 дня, а также улучшению воспроизводительной способности, оплодотворению после первого осеменения на 42,8%, а также сокращение периода восстановления и индекса осеменения на 38,9 дня (р <0,001) и на 35% (р <0,05).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8338
ISSN: 3453-9875
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NJD_2017_6_96-99.pdf308,15 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University