DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8375

Название: Економічний розвиток і освіта
Другие названия: Экономическое развитие и образование
Economic development and education
Авторы: Сайкевич, М. І.
Сайкевич, М. И.
Saykevich, M.
Ключевые слова: конкурентоспроможність території
конкурентоспособность территории
the competitiveness of the territory
рівень освіти зайнятого населення
уровень образования занятого населения
educational level of the employed population
валовий регіональний продукт
валовой региональный продукт
gross regional product
продуктивність праці
производительность труда
productivity
рівень зайнятості
уровень занятости
employment level
рівень економічної активності населення
уровень экономической активности населения
level of economic activity of the population
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Сайкевич М. І. Економічний розвиток і освіта / М. І. Сайкевич // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, 27 черв. 2017 р. : у 2-х ч. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 1. – С. 144–152.
Аннотация: Проведено економетричний аналіз рівня соціально-економічного розвитку території, визначеного на основі критерію конкурентоспроможності. Вимірювання конкурентоспроможності здійснено на основі мультиплікативної моделі, прийнятої в ЄС. Здійснено оцінку зв’язку між рівнем соціально-економічного розвитку регіонів України та рівнем освіти зайнятих в економіці.
Проведен эконометрический анализ уровня социально-экономического развития территории, определенного на основании критерия конкурентоспособности. Измерение конкурентоспособности осуществлено на основании мультипликативной модели, принятой в ЕС. Осуществлена оценка связи между уровнем социально-экономического развития регионов Украины и уровнем образования занятых в экономике.
An econometric analysis of the level of socio-economic development of the territory determined on the basis of the competitiveness criterion has been carried out. The measurement of competitiveness is based on the multiplicative model adopted by the EU. The link between the level of socio-economic development of the regions of Ukraine and the level of education of the employed in the economy is estimated.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8375
ISBN: 978-966-8706-88-2
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IEVUSTPPPP_2017_Ch_1_144-152.pdf321,36 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University