DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8411

Название: «CROSS COMPLIANCE» як умова екологічно безпечного сільського господарства ЄС
Авторы: Зінчук, Т. О.
Zinchuk, T.
Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
Ключевые слова: фінансова політика
продукти харчування
товаровиробники
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Зінчук Т. О. «CROSS COMPLIANCE» як умова екологічно безпечного сільського господарства ЄС / Т. О. Зінчук, О. Д. Ковальчук // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. V Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 283–288.
Аннотация: Галузь сільського господарства найуразливіша із всіх секторів економіки внаслідок значної залежності від природних (сезонність виробництва, вплив природних умов, глобальні зміни клімату тощо) та економічних умов (волатильність цін на світових ринках, мінливість кон’юнктури, непередбачені коливання попиту та пропозиції, інституційні зміни тощо). Ефективність функціонування галузі в певній мірі стабілізується фінансовою підтримкою, види та умови регулювання якої у різних країнах світу встановлюються залежно від рівня їх економічного розвитку та стратегічних орієнтирів загальної фінансової політики. Загальноприйнятим, комплексним підходом до економічної категорії «державна підтримка» можна вважати у якості узагальнюючого, визначення Г. М. Филюка. Зокрема, вчений констатує, що «… державна підтримка сільського господарства являє собою комплекс законодавчо та організаційно визначених довгострокових фіскальних та інституційних заходів, спрямованих на забезпечення сприятливих умов для сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, формування конкурентного середовища з метою забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора, задоволення внутрішнього попиту у продуктах харчування і формування експортного потенціалу галузі.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8411
ISBN: 978-966-8706-89-9
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Organik_2017_283-288.pdf361,28 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University