DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра нормальної і патологічної морфології, гігієни та експертизи >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8526

Название: Гельмінтологічний пейзаж тваринницької ферми змішаного напряму спеціалізації
Другие названия: Гельминтологический пейзаж животноводческой фермы смешанного направления специализации
Helminthological landscape of livestock farms of mixed specialization
Авторы: Фещенко, Д. В.
Feschenko, D.
Згозінська, О. А.
Згозинская, О. А.
Zghozinska, O.
Бахур, Т. І.
Бахур, Т. И.
Bakhur, T.
Ключевые слова: яйця гельмінтів
яйца гельминтов
eggs of worms
личинки
larvae
інвазія
инвазия
invasion
фактори передачі
факторы передачи
transmission factors
моніторинг
мониторинг
monitoring
Issue Date: 2017
Издатель: Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Фещенко Д. В. Гельмінтологічний пейзаж тваринницької ферми змішаного напряму спеціалізації / Д. В. Фещенко, О. А. Згозінська, Т. І. Бахур // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 4 : Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали XVI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 8–9 груд. 2017 р.). – C. 157.
Аннотация: Для тваринницьких комплексів та інших спеціалізованих господарств за поширення інвазійних хвороб важливе значення мають організаційні і загальні профілактичні заходи. Суттєвим моментом у дослідженні епізоотичної ситуації щодо паразитарних хвороб є проведення гельмінтологічного моніторингу об’єктів зовнішнього середовища, зокрема кормів та води. Ступінь зараження залежить від умов утримання та годівлі тварин.
Для животноводческих комплексов и других специализированных хозяйств при распространении инвазионных болезней важное значение имеют организационные и общие профилактические меры. Существенным моментом в исследовании эпизоотической ситуации по паразитарных болезнях является проведение гельминтологического мониторинга объектов внешней среды, в частности кормов и воды. Степень заражения зависит от условий содержания и кормления животных.
For animal husbandry complexes and other specialized farms for the spread of invasive diseases, organizational and general preventive measures are important. The essential point in the study of the epizootic situation with regard to parasitic diseases is the conduct of helminthological monitoring of the objects of the environment, in particular feed and water. The degree of infection depends on the conditions of keeping and feeding animals.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8526
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Biology_tv_2017_19_4_157.pdf242,83 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University