DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8618

Название: Вплив алюмосилікатів на вміст деяких мікроелементів в молоці свиноматок
Другие названия: Влияние алюмосиликатов на содержание некоторых микроэлементов в молоке свиноматок
The impact of aluminosilicate content of certain trace elements in milk of sows
Авторы: Бурлака, В. А.
Burlaka, V.
Лавринюк, О. О.
Лавринюк, О. А.
Lavrenyuk, O.
Давидов, Е. А.
Давыдов, Е. А.
Davydov, E.
Ключевые слова: детергенти
детергенты
detergents
алунітове борошно
алунитовая мука
alunite flour
каолінове борошно
каолиновая мука
kaolin meal
годівля
кормление
feeding
свиноматки
sows
молозиво
colostrum
мінеральні елементи
минеральные элементы
mineral elements
Issue Date: 2016
Издатель: Вінницький національний аграрний університет
Библиографическое описание: Бурлака В. А. Вплив алюмосилікатів на вміст деяких мікроелементів в молоці свиноматок / В. А. Бурлака, О. О. Лавринюк, Е. А. Давидов // Аграрна наука та харчові технології. – 2016. – Вип. 2 (92). – С. 22–27.
Аннотация: Вивчено вплив представників детергентів: алунітового, каолінового борошна та їх суміші (5,5%) та (3%) від сухої речовини раціону в годівлі поросних і підсисних свиноматок, встановлено, що включення до складу раціону свиноматок алунітового та каолінового борошна і їх сумішей, дозволяє значно поліпшити мінеральний склад молозива і молока, в тому числі, вміст заліза, цинку, кобальту – відповідно на 5,0-5,2; 23,1-38,5%. Використання алунітового та каолінового борошна в раціонах поросних та підсисних свиноматок у кількості по 5,5% в розрахунку на суху речовину та їх суміш по (3 ± 3%) дозволяє підняти рівень Феруму, Кобальту та Цинку, і в той же час зменшити кількість міді в молозиві та молоці маток на протязі всієї лактації.
Изучено влияние представителей детергентов: алунитового, каолиновой муки и их смеси (5,5%) и (3%) от сухого вещества рациона в кормлении супоросных и подсосных свиноматок, установлено, что включение в состав рациона свиноматок алунитового икаолиновой муки и их смесей, позволяет значительно улучшить минеральный состав молозива и молока, в том числе, содержание железа, цинка, кобальта – соответственно на 5,0-5,2; 23,1-38,5%. Использование алунитового и каолиновой муки в рационах супоросных и подсосных свиноматок в количестве по 5,5% в расчете на сухое вещество и их смесь по (3 ± 3%)позволяет поднять уровень железа, кобальта и цинка, и в то же время уменьшить количество меди в молозиве и молоке маток на протяжении всей лактации.
The influence of representatives of detergents: alunova, kaolin flour and their mixtures(5,5%) (3%) of the dry matter of the ration in the feeding of gestating and lactating sows, it was found that the inclusion in the composition of the diet of sows alunova flour and kaolin and their mixtures, can significantly improve the mineral composition of colostrum and milk, including the content of iron, zinc, and cobalt, respectively, at 5.0 to 5.2; 23,1 it is 38.5%. Use alunova and kaolin meal in diets of gestating and lactating sows in the amount of 5.5% based on the dry substance and their mixture (3 ± 3%) allows to raise the level of Iron, Cobalt and Zinc, and at the same time to reduce the amount of copper in colostrum and milk ewes throughout lactation.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8618
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ANHT_2016_2_22-27.pdf330,92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University