DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8901

Название: Особливості пошкодження хвої сосни звичайним сосновим пильщиком у лісах Центрального Полісся
Другие названия: Особенности повреждения хвои сосны обычным сосновым пилильщиком в лесах Центрального Полесья
Peculiarities of damage of Pinus sylvestris L. needles by Diprion pini L. in the forest stands of Central Polissya
Авторы: Андреєва, О. Ю.
Андреева, Е. Ю.
Andreieva, E.
Ключевые слова: сосна звичайна
сосна обыкновенная
Pinus sylvestris L.
звичайний пильщик
обычный пилильщик
Diprion pini L.
дефоліація
дефолиация
defoliation
хвоя
needles
Issue Date: 2012
Издатель: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
Библиографическое описание: Андреєва О. Ю. Особливості пошкодження хвої сосни звичайним сосновим пильщиком у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісн. Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Сер. Фітопатологія та ентомологія. – 2012. – № 11. – С. 12–17.
Аннотация: У Центральному Поліссі досліджено показники кількості хвоїнок і маси хвої різного віку у дерев сосни звичайної з різним рівнем пошкодження крон личинками звичайного соснового пильщика. Доведено, що середня кількість хвоїнок на гілці при однаковому рівні дефоліації має тенденції до зменшення від верхнього до нижнього ярусів, а в усіх ярусах крони – у міру збільшення рівня дефоліації. Окомірне визначення рівня дефоліації крон личинками звичайного соснового пильщика відповідає результатам обліку кількості хвоїнок на модельних гілках.
В Центральном Полесье исследованы показатели количества хвоинок и массы хвои разного возраста у деревьев сосны обыкновенной с разным уровнем повреждения крон личинками обычного соснового пилильщика. Доказано, что среднее количество хвоинок на ветке при одинаковом уровне дефолиации имеет тенденции к уменьшению от верхнего до нижнего ярусов, а во всех ярусах кроны – по мере увеличения уровня дефолиации. Глазомерное определение уровня дефолиации крон личинками обычного соснового пилильщика соответствует результатам учета количества хвоинок на модельных ветвях.
In Central Polissya number of needles of different age and their mass was assessed for Pinus sylvestris trees with different level of crown damage by larvae of Diprion pini. It was proved, that the mean number of needles per branch at equal level of defoliation tends to decrease from upper to lower crown level, and in all crown levels decreases with increase of defoliation level. Visual evaluation of crown defoliation by Diprion pini larvae agrees with results of assessment of needles on model branches.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8901
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VXNAU_2012_12-17.pdf263,68 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University