DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра геодезії та землеустрою >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9202

Название: Вплив лісових насаджень на ерозію в лісоаграрних ландшафтах при стоці дощових вод
Другие названия: Influence of forest plantations on erosion in forest agrarian landscapes during rainwater drainage
Влияние лесных насаждений на эрозию в лесоаграрных ландшафтах при стоке дождевых вод
Авторы: Буднік, І. П.
Budnik, I.
Будник, И. П.
Піціль, А. О.
Pitsil, A.
Пициль, А. О.
Карась, І. Ф
Karas, I.
Карась, И. Ф.
Ключевые слова: поверхневий стік
runoff
поверхностный сток
ерозія
erosion
эрозия
ландшафт
landscape
лісові насадження
forest plantations
лесные насаждения
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Буднік І. П. Вплив лісових насаджень на ерозію в лісоаграрних ландшафтах при стоці дощових вод / І. П. Буднік, А. О. Піціль, І. Ф. Карась // Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 черв. 2018 р. – Житомир : Рута, 2018. – С. 318–322.
Аннотация: Як відомо, змив і розмив ґрунту, який викликається стоком талих і поверхневих вод, зустрічається у всіх природно-кліматичних зонах. Залежно від факторів навколишнього середовища, які визначають об‘єм і інтенсивність стоку, протиерозійна стійкість ґрунтів, ступінь їх пошкодження можуть бути різними. Формування стоку талих і зливових вод також визначається і іншими факторами [1].
As you know, washing and erosion of soil, caused by drainage of thaw and surface waters, is found in all natural and climatic zones. Depending on the environmental factors that determine the volume and intensity of runoff, the anti-erosion resistance of the soils, the degree of damage to them may vary. The formation of drainage of thaw and storm water is also determined by other factors [1].
Как известно, смыв и эрозия почвы, который вызывается стоком талых и поверхностных вод, встречается во всех природно-климатических зонах. В зависимости от факторов окружающей среды, которые определяют объем и интенсивность стока, противоэрозионная устойчивость почв, степень их повреждения могут быть различными. Формирование стока талых и ливневых вод также определяется и другими факторами [1].
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9202
ISBN: 978-617-581-356-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VLNEL_2018_318-322.pdf309,38 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University