DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9223

Название: Роль знань з обліку і оподаткування у формуванні стартапів в лісовому секторі економіки
Другие названия: Роль знаний по учету и налогообложению в формировании стартапов в лесном секторе экономики
Role of accounting knowledge and taxation in the formation of startups in the forest sector of the economy
Авторы: Мороз, Ю. Ю.
Moroz, Yu.
Цаль-Цалко, Ю. С.
Цал-Цалко, Ю. С.
Tsal-Tsalko, Yu.
Ключевые слова: інноваційний розвиток
инновационное развитие
innovation development
стартап
startup
бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
accounting
оподаткування
налогообложение
taxation
Issue Date: 2018
Издатель: Малинський лісотехнічний коледж
Библиографическое описание: Мороз Ю. Ю. Роль знань з обліку і оподаткування у формуванні стартапів в лісовому секторі економіки / Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цаль-Цалко // Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-прак. конф. студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів, 22 берез. 2018 р. – Малин : МЛТК, 2018. – С. 310–317.
Аннотация: Розглянуто теоретичні і практичні аспекти необхідності розвитку стартапів у лісовій галузі України. Визначено основні причини, що стримують залучення інвестицій в інноваційне підприємництво. Розкрито роль знань з обліку і оподаткування при створенні технологічних стартапів і визначено їх місце в реалізації бізнес-ідей, які мають працювати.
Рассмотрены теоретические и практические аспекты необходимости развития стартапов в лесной отрасли Украины. Определены основные причины, сдерживающие привлечение инвестиций в инновационное предпринимательство. Раскрыта роль знаний по учету и налогообложению при создании технологических стартапов и определено их место в реализации бизнес-идей, которые должны работать.
The theoretical and practical aspects of the necessity of development of startups in the forestry industry of Ukraine are considered. The main reasons that restrain attraction of investments into innovative entrepreneurship are determined. The role of knowledge in accounting and taxation in creating technological start-ups is determined and their place in the implementation of business ideas that should work.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9223
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LONSPPR_2018_310-317.pdf619,16 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University