DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра менеджменту та маркетингу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9558

Название: Концептуальні основи соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери
Другие названия: Blueprint for social and economic development local system agrosfera
Концептуальные основы социально-экономического развития локальной системы агросферы
Авторы: Кравчук, І. І.
Kravchuk, I.
Кравчук, И. И.
Ключевые слова: концептуальне забезпечення
conceptual support
концептуальное обеспечение
локальна система агросфери
the local system agricultural sphere
локальная система агросферы
концепція сільського соціуму
the concept of rural society
концепция сельского социума
маркетинг сільських територій
rural marketing
маркетинг сельских территорий
соціо-економіко-еко-просторовий розвиток
socio-economic and eco-spatial development
социо-экономико-эко-пространственное развитие
Issue Date: 2013
Издатель: Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; Інститут економіки, технологій і підприємництва; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук
Библиографическое описание: Кравчук І. І. Концептуальні основи соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери / І. І. Кравчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7 (45). – С. 150–155.
Аннотация: Здійснено аналіз концептуального забезпечення соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери. Виділено вектори і прерогативи розвитку концепції аграрного соціуму. Висвітлено сучасні тенденції концептуального забезпечення соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери, основою якої є сільський соціум. Запропоновано використання концепції маркетингу сільського соціуму у дослідженнях процесів розвитку локальної системи агросфери. Обґрунтовано необхідність прикладного використання сучасних концепцій розвитку локальної системи агросфери.
The analysis of the conceptual support of socio-economic development of the local agricultural sphere. Identified vectors and prerogatives of the concept of agrarian society. Highlights current trends conceptual support socio-economic development of the local agricultural sphere, which is the basis of rural society. Proposed the use of the marketing concept of rural society in the investigation of the processes of development of local agricultural sphere system. The necessity of the application of modern concepts of the local system of agricultural sphere.
Осуществлен анализ концептуального обеспечения социально-экономического развития локальной системы агросферы. Выделены векторы и прерогативы развития концепции аграрного социума. Освещены современные тенденции концептуального обеспечения социально-экономического развития локальной системы агросферы, основой которой является сельский социум. Предложено использование концепции маркетинга сельского социума в исследованиях процессов развития локальной системы агросферы. Обоснована необходимость прикладного использования современных концепций развития локальной системы агросферы.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9558
ISSN: 2309-1533
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
inek_2013_7_45_150-155.pdf167,04 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University