DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9571

Название: Аналіз годівлі ремонтних телиць в умовах ПП «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району Житомирської області
Другие названия: Анализ кормления ремонтных телок в условиях ЧП «Галекс-Агро» Новоград-Волынского района Житомирской области
Analysis of feeding heifers in the conditions of PE «Gallex-Agro» of Novograd-Volynskyi district of Zhytomyr region
Авторы: Мамченко, В. Ю.
Mamchenko, V.
Цілінський, Д. В.
Цилинский, Д. В.
Tsilinskyi, D.
Ключевые слова: годівля ремонтних телиць
кормление ремонтных телок
feeding the repair heifers
умови утримання
условия содержания
conditions of detention
концентровані корми
концентрированные корма
concentrated fodders
раціони телиць
рационы телок
ration of heifers
зелені корми
зеленые корма
green fodder
роздавання кормів
роздaчa кормов
distribution of fodders
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Мамченко В. Ю. Аналіз годівлі ремонтних телиць в умовах ПП «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району Житомирської області / В. Ю. Мамченко, Д. В. Цілінський // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : наук.-теорет. зб. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – Вип. 8. – С. 70–72.
Аннотация: Постановка проблеми. Нормовану годівлю молодняку великої рогатої худоби здійснюють відповідно до його майбутнього виробничого призначення. У віці від 6–7 і до 16–18 місяців у молодняку великої рогатої худоби відбувається інтенсивний ріст кісткової і м’язової тканин. Завершується функціональне становлення передшлунків, статевих органів, настає статева зрілість. У цей період важливо запобігти як надмірній статевій скороспілості, так і пізньоспілості тварин. Наслідки надмірної статевої скороспілості особливо негативно проявляються у телиць: після багаторазової овуляції до першого парування у них часто виникають розлади статевої функції (кіста яєчників), що викликає перегули [1].
Постановка проблемы. Нормированное кормление молодняка крупного рогатого скота осуществляется в соответствии с его будущим производственным назначением. В возрасте от 6–7 и до 16–18 месяцев у молодняка крупного рогатого скота происходит интенсивный рост костной и мышечной тканей. Завершается функциональное становление преджелудков, половых органов, наступает половая зрелость. В этот период важно предотвратить как чрезмерную половую скороспелость, так и позднеспелость животных. Последствия чрезмерной половой скороспелости особенно негативно проявляются у телок: после многократной овуляции до первого спаривания у них часто возникают расстройства половой функции (киста яичников), что вызывает перегулы [1].
Formulation of the problem. Normalized feeding of young cattle is carried out in accordance with its future production purpose. At the age of 6–7 and up to 16–18 months, an intensive growth of bone and muscle tissue occurs in young cattle. The functional formation of the anterior gizzards and genitals ends, sexual maturity begins. During this period, it is important to prevent both excessive sexual precocity and late maturity of animals. The consequences of excessive sexual precocity are especially negative in heifers: after repeated ovulation before the first mating, they often experience sexual dysfunction (ovarian cyst) [1].
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9571
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TVPT_2018_8_70-72.pdf357,35 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University