DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі тварин та технології кормів >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9572

Название: Поживність кормових видів рослин лісових насаджень в осінній та зимовий періоди в контексті етологічних досліджень на свійських козах
Другие названия: Питательная ценность кормовых видов растений лесных насаждений в осенний и зимний периоды в контексте этологических исследований на домашних козах
Nutrition of fodder plant species of forest plantations in the autumn and winter periods in the context of ethological research on domestic goats
Авторы: Борщенко, В. В.
Borshchenko, V.
Рязанцев, О. В.
Riazantsev, O.
Ключевые слова: живлення тварин
питание животных
animal nutrition
поживність
питательность
nutritivety
вибіркове споживання
избирательное потребление
selective consumption
лісові кормові угіддя
лесные кормовые угодья
forest fodder lands
кормова поведінка
кормовое поведение
feeding behaviour
Issue Date: 2018
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Борщенко В. В. Поживність кормових видів рослин лісових насаджень в осінній та зимовий періоди в контексті етологічних досліджень на свійських козах / В. В. Борщенко, О. В. Рязанцев // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2018. – Вип. 2 (34). – С. 124–128.
Аннотация: Стаття присвячена аналізу поживної цінності окремих видів кормів лісових угідь, відібраних в осінній і зимовий пе-ріоди з врахуванням броузерного типу кормової поведінки свійських кіз при їх випасі. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що за основними показниками поживної цінності відібрані корми відповідають нормам годівлі для жуй-них тварин і навіть їх перевищують. В той же час проблемним питанням є доступність кормових видів, що пов’язано з низьким рівнем їх врожайності в умовах лісових угідь. Проблемним питанням в цей період скоріше є можливість спожити достатню кількість кормів відповідної якості, ніж сумніви у наявності кормів, які відповідають нормативним показникам поживності.
Статья посвящена анализу питательной ценности отдельных видов кормов лесных угодий, отобранных в осенний и зимний периоды, с учетом броузерного типа кормового поведения домашних коз при их выпасе. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что по основным показателям питательной ценности, отобранные корма, отвечают нормам кормления жвачных животных и даже превышают их. В тоже время проблемным вопросом является доступность кормовых видов, что связано с низким уровнем их урожайности в условиях лесных угодий. Этот показатель может является основным ограничивающим фактором продуктивности животных.
The browser type of the domestic goats fodder behavior at their graving it taken into account. The results obtained allow to draw a con-clusion that according to the basic indicators of nutritive value the selected forages correspond to the feeding standards of ruminants and even exceed them. It becomes clear that it is animals with browsing type of feed behaviour that have advantages in using the land during critical periods of the year, due to the possibility of selective feed consumption.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9572
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VSNAU_2018_2_124-128.pdf440,29 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University