DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9616

Название: Впровадження міжнародних стандартів якості як шлях посилення конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції
Другие названия: Implementation of international quality standards as a way to increase the competitiveness of domestic dairy products
Внедрение международных стандартов качества как путь усиления конкурентоспособности отечественной молочной продукции
Авторы: Чугаєвська, С. В.
Chugaevskaya, S.
Чугаевская, С. В.
Василенко, С. В.
Vasylenko, S.
Мармоза, А. Т.
Marmoza, A.
Ключевые слова: стандарт
standard
якість
quality
качество
продукція
products
продукция
підприємство
enterprise
предприятие
конкурентоспроможність
competitiveness
конкурентоспособность
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Чугаєвська С. В. Впровадження міжнародних стандартів якості як шлях посилення конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції / С. В. Чугаєвська, С. В. Василенко, А. Т. Мармоза // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2018 р. – Житомир : ЖНАЕУ ; Рута, 2018. – С. 30–35.
Аннотация: Постановка проблеми. З вибором вітчизняної економіки євроінтеграційного вектору розвитку перед вітчизняними товаровиробниками постало гостре питання наявності істотних відмінностей між державними стандартами якості продуктів харчування і нормативами, прийнятими в країнах Євросоюзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та ін. Нині більшість країн світу визнають проблему якості й безпеки продовольчих товарів одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки.
Formulation of the problem. After the domestic economy chose the European integration vector of development, the domestic commodity producers faced a topical issue that there are considerable differences between state standards for food products quality and standards established in the EU countries, the US, Canada, Japan, New Zealand, etc. At the moment, most world countries define a problem of food products quality and safety as one of the priority directions in the economic development.
Постановка проблемы. С выбором отечественной экономики евроинтеграционного вектора развития перед отечественными товаропроизводителями встал острый вопрос наличия существенных различий между государственными стандартами качества продуктов питания и нормативами, принятыми в странах Евросоюза, США, Канады, Японии, Новой Зеландии и др. В настоящее время большинство стран мира признают проблему качества и безопасности продовольственных товаров одним из приоритетных направлений развития экономики.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9616
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SEPRR_2018_30-35.pdf3,73 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University